Diagram pracovních vztahů

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Jak je uvedeno v popisu uspořádání organizace, rozlišujeme v plusPortalu vztahy mezi organizačními jednotkami a vztahy nadřízenosti podřízenosti mezi zaměstnanci, resp. mezi jejich pracovními pozicemi. Vztahy mezi organizačními jednotkami vizualizuje Organizační diagram.

Pro zobrazení vztahů mezi zaměstnanci je k dispozici stránka Pracovní vztahy. Dostanete se k ní volbami z menu Organizace / Pracovní vztahy.

Příklad vizualizace pracovních vztahů mezi zaměstnanci je na obrázku:

Rozsah diagramu

Při větším počtu zaměstnanců může být diagram hodně rozsáhlý, proto je vhodné si zobrazit pouze jeho výseč, podle toho, co nás zajímá. K tomu účelu je v záhlaví stránky několik ovládacích prvků pro omezení zobrazeného rozsahu diagramu.

Předně je potřeba zvolit zaměstnance, jehož vztahy s ostatními nás zajímají. Ten je v diagramu zobrazen odlišnou barvou (viz Cahová Eliška na obrázku). Dále je možné ovlivnit, do jaké úrovně řízení se mají vykreslit nadřízení a to směrem Nahoru nebo Dolů.

Zvolíme-li Nahoru hodnotu 0, bude v diagramu pouze hledaný zaměstnanec (případně jeho podřízení), zvolíme-li 1, zobrazí se vlevo od zkoumaného zaměstnance jeho přímý nadřízený (na obrázku Hora Josef), zvolíme-li 2, zobrazí se i nadřízený nadřízeného, pokud existuje, atd.

Stejným způsobem lze ovlivnit vykreslení podřízených. Zvolíme-li Dolů hodnotu 0, nebudou se vykreslovat žádní podřízení. Zvolíme-li hodnotu 1, vykreslí se přímý podřízení zkoumaného zaměstnance, hodnota 2 vykreslí i podřízené podřízených, pokud existují, atd.


Jak hodnotíte článek?