Objednávkový portál

Změníl(a) - Lucie Mácová

Jde o základní terminál pro zaměstnance, kde si mohou objednávat jídla, kontrolovat, co mají objednáno, měnit a stornovat objednávky, případně jídla nabízet do burzy.

Aplikace je koncipována jako kiosek, takže je stále zobrazena na vyhrazeném počítači a svítí na ní výzva k přihlášení.

Zaměstnanec se přihlásí do systému svou docházkovou čipovou kartou a po přihlášení se mu nabídne hlavní stránka objednávacího terminálu, kde si muže objednávat jídla dopředu (na dobu na kterou má připravený jídelníček/rozpis jídel) podle vystavených fotografií a popisů. Může si také zvolit jídelnu (implicitně se mu nastaví ta, ke které náleží).

Ukázka vstupní stánky do systému pro objednávání stravy zaměstnanci:

Ukázka stránky pro vlastní objednání stravy zaměstnancem:

Objednání jídla                

Objednat je možné nejpozději v určený den před odběrem stravy (dle hodin/minut nastavených v číselníku Doba výdeje jídla v modulu Stravování).

 • Zkontrolujte jméno zaměstnance (Účet) v záhlaví a vyberte jídelnu;
 • tlačítkem vyberte výdejní dobu (oběd nebo večeře); 
 • vyberte tlačítko pro den, na který chcete objednat jídlo;
 • dotykem na obrázek nebo tlačítko objednejte vybrané jídlo (objednané jídlo se označí zarámováním);
 • nad obrázkem objednaného jídla zkontrolujte, kolik jídel máte objednáno: 1/1 (vyjadřuje: počet jídel k vyzvednutí/počet jídel k zaplacení);
 • vyberte další den, na který chcete objednat jídlo, a pokračujte viz předchozí body.

Tlačítkem Objednat můžete po jednom jídle zvyšovat objednávku.

Tlačítkem Stornovat můžete po jednom jídle snižovat objednávku.

Tlačítka   <   a   >    přepínají kalendářní dny k objednání.

Tlačítka  <<  a   >>   posunou dny k objednání o celý týden.

Tlačítkem Odhlásit se zajistíte, že vám objednávky nikdo nezmění.

Zrušení objednávky jídla

Jídlo lze zrušit nejpozději v určený den před zahájením výdeje (dle hodin/minut nastavených v číselníku Doba výdeje jídla v modulu Stravování).

 • Tlačítkem vyberte den a výdejní dobu, kdy chcete stornovat jídlo;
 • tlačítkem Stornovat pod obrázkem objednávku zrušíte.
Nabídnout jídlo do burzy        

Lze nabídnout v den odběru stravy do HH:MM pro oběd a HH:MM pro večeři.

 • Vyberte jídlo, které nemůžete odebrat a chcete nabídnout jiné osobě;
 • tlačítkem Nabídnout do burzy můžete jídlo nabídnout do burzy.
Vybrat jídlo z burzy
 • Použijte tlačítko Vybrat z burzy;
 • vyberte si ze seznamu nabízených jídel a výběr potvrďte tlačítkem Objednat.
Objednat jídlo pro návštěvy                          
Přístupová oprávnění
Objednat jídlo pro návštěvy mohou pouze oprávnění zaměstnanci.
Objednání stravy pro návštěvy
 • Použijte tlačítko Objednat pro návštěvy a objednejte stejně jako pro sebe;
 • použijte tlačítko Objednat pro sebe a tím se vrátíte do běžného režimu objednávání.

Před odchodem od počítače vždy využijte tlačítko Odhlásit se (vpravo nahoře).


Jak hodnotíte článek?