Sledování postupu hodnotitelů

Aby mohl personalista sledovat průběh vyplňování hodnoticích formulářů jednotlivými hodnotiteli, má k dispozici přehledy, v nichž vidí počty rozpracovaných a hotových hodnoticích formulářů u každého hodnotitele. Dále si může zobrazit detailní rozpis jednotlivých formulářů konkrétního hodnotitele, kde vidí stav formuláře, který si může zobrazit.

  1. Z menu vyberte Hodnocení / Řízení hodnocení.
  2. Zvolte Průběh vyplňování formulářů u zvoleného hodnocení.
  3. V zobrazeném seznamu vidíte, kdo dané hodnocení schvaluje a poměr formulářů, které odevzdal / celkový počet.


Jak hodnotíte článek?