Hlavní stránka a ovládání

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Po úspěšném přihlášení do plusProtalu se vždy zobrazí hlavní stránka. V její horní části je ovládací lišta, obsahující logo, ikonku hlavního menu, ikonku pro krok zpět a vpravo je pak ikonka schránky se zprávami (zvoneček) a informace o přihlášeném uživateli, které současně slouží jako odkaz pro přístup do osobního menu.

Pod ovládací lištou se nachází pracovní plocha, na kterou lze rozmístit dlaždice pro rychlý přístup k často používaným funkcím, případně si upravit pozadí plochy:

Horní ovládací lišta je dostupná ve všech stránkách plusPortalu a její prvky slouží k ovládání plusPortalu.

Ikonka Hlavní menu

Ikonka hlavního menu nabízí všechny dostupné funkce plusPortalu ve formě rozbalovací nabídky.

Nabídka je strukturovaná do několika úrovní. Na první úrovni vidíte všechny agendy, které máte zpřístupněny (např. Osobní informace, Můj tým, Volno, Cesty). Kliknutím na některou položku se obsah menu změní a objeví se položky pro spouštění funkcí dané agendy. V záhlaví menu se současně objeví nápis, ve které agendě se pohybujete a současně šipka zpět pro návrat na předchozí úroveň s nabídkou agend:

Ovládání plusPortalu přes hlavní menu představuje základní, ale nikoliv jediný způsob. Vydolování některé hlouběji zanořené funkce může být při jejím častějším používání nepohodlné, proto je na hlavní stránce k dispozici další způsob, jak spouštět funkce plusPortalu - prostřednictvím dlaždic na hlavní stránce.

Ikonka pro návrat

Její role je jediná, umožní vždy se vrátit o krok zpět na předchozí stránku. Může se zdát, že její účel je stejný jako "šipka zpět" přímo v prohlížeči. Do jisté míry ano, ale v jednom detailu se liší - pokud v prohlížeči přejdete ze stránky A na stránku B, pak zase na stránku A, pak zase zpět na stránku B, šipka pro návrat v prohlížeči tuto cestu zopakuje (2x). Šipka zpět v plusPortalu všechny mezikroky vynechá a přejde rovnou na předchozí stránku jen jedenkrát.

Zprávy (Zvoneček)

Otevře schránku, do které přihlášenému uživateli přichází všechny oznámení, požadavky a vyřízené žádosti od ostatních uživatelů plusPortalu. Může zde být například žádost o schválení dovolené, pokud jste nadřízený nebo naopak vyrozumění o schválení, pokud jste žadatel. Pokud je ve schránce něco k vyřízení, svítí u zvonečku červený terčík s počtem záležitostí, které je třeba vyřídit. Kliknutím na tuto ikonku se zobrazí rychlý náhled na obsah schránky, kde se můžete prokliknout přímo k potřebné funkci pro vyřízení záležitosti.

Osobní menu

Pravá část horní lišty je vyhrazena pro zobrazení ikonky a jména přihlášeného uživatele. Kliknutím na jméno se rozbalí osobní menu, ve kterém najdete funkce pro změnu hesla, personalizaci notifikací, nastavení jazyka portálu, odhlášení nebo zjištění verze portálu.

Dlaždice

Největší část hlavní stránky je vyhrazena pro ovládací dlaždice. Kteroukoliv položku ovládacího menu si můžete umístit v podobě dlaždice na hlavní stránku a mít ji tak po ruce bez nutnosti prohledávat menu. Jedním kliknutím na dlaždici se spustí funkce, kterou dlaždice reprezentuje. Některé dlaždice navíc mohou zobrazovat různá upozornění. Pro lepší viditelnost dlaždic je možné změnit Nastavení pozadí hlavní stránky.

Dlaždice si může každý zaměstnanec nastavit sám dle svých preferencí nebo můžete zaměstnancům tuto možnost odebrat a rozmístění dlaždic spravovat centrálně pro všechny jednotně. Případně lze oba režimy kombinovat a některým zaměstnancům umožnit individuální nastavení a jiným pouze centrální. Více informací je v článku Nastavení dlaždic.


Jak hodnotíte článek?