Přestávky

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Zatímco rozvržení směn určuje, kdy se má pracovat, režim přestávek určuje, kdy může zaměstnanec čerpat přestávky na oddech. Program podporuje dva způsoby určování přestávek - pevné přestávky (např. vždy 12:00-12:30) nebo klouzavé přestávky (po odpracování x hodin, následuje y minut přestávky). Na těchto principech lze v číselníku udržovat libovolný počet režimů přestávek a každému zaměstnanci jeden z nich přiřadit.

V tomto kontextu hovoříme o přestávkách na oddech, které nejsou součástí délky směny. Bezpečnostní přestávky program neřeší.

Při zavádění nového režimu přestávek, je potřeba nejdříve přidat do číselníku řádek popisující daný režim.

V praxi může vzniknout potřeba mít směnu, ve které přestávka nikdy nemá být zařazená (např. pro evidenci docházky u DPP). Pro řešení této situace je nutné založit v číselníku Přestávky nový typ klouzavé přestávky, která bude nastavená na hodnoty, při nichž přestávka nikdy nevznikne – např. „po odpracování 22 hod“ bude přestávka 30 minut a zároveň systém nebude přestávku zahrnovat během posledních odpracovaných 23 hodin. Takto definovaná klouzavá přestávka se přiřadí ke konkrétní směně v číselníku Rozvrhy přestávek.


Jak hodnotíte článek?