Změna hesla

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Změnu hesla můžete provést pouze pokud je portál nastaven na přihlašování jménem a heslem a hesla jsou přitom uchovávána v databázi (více podrobností o způsobech přihlášení). U ostatních způsobů jsou hesla nastavována v jiných programech a funkce pro změnu hesla není v takovém případě v plusPortalu dostupná.

V případě, že zvolený způsob přihlašování umožňuje změnu hesla, postupujte následovně:

  1. V horní liště stránky klikněte na jméno přihlášeného uživatele (vpravo nahoře).
  2. V rozbalovacím menu vyberte položku Změna hesla. Pokud tato položka v menu není, znamená to, že nastavený způsob přihlašování neumožňuje měnit heslo přímo v plusPortalu.
  3. Postupujte podle pokynů ve stránce, která se zobrazí - pro změnu hesla musíte znát původní heslo! Po uložení změny se nové heslo uplatní při příštím přihlášení.


Jak hodnotíte článek?