Práce s kartou kandidáta

Zpřístupnění dokumentace dalším účastníkům VŘ

Pokud potřebujete v rámci výběrového řízení názor dalších zaměstnanců, můžete jim dosud shromážděné informace poskytnout. Pro zpřístupnění dokumentace kandidáta postupujte následovně:

 1. Jděte na Menu / Nábor / Kandidáti.
 2. Zobrazí se stránka se seznamem kandidátů a jednoho vyberte.
 3. Na kartě vybraného kandidáta můžete přidat zaměstnance, kterému povolíte sdílet shromážděné informace o kandidátovi.

Příprava pohovoru

K přípravě pohovoru použijte tlačítko Připravit pohovor a doplňte termín, místo konání a seznam pozvaných účastníků (např. zadavatele výběrového řízení nebo různé odborníky).

Ke kandidátovi přidávejte průběžně nové informace pomocí tlačítka Přidat zápis. Pomocí zápisu můžete položit otázku jiným zaměstnancům a požádat je o jejich stanovisko. Pokud neodpoví, můžete je upomínat.

Kandidáta ručně posunujete nadefinovanými fázemi výběrového řízení pomocí tlačítka Změnit stav. Na konci výběrového řízení je kandidát vyřazen nebo přijat. Kandidáta můžete také přesunout na jinou volnou pozici, jejíž požadavky kandidát splňuje.

Dokumenty a korespondence s kandidáty

Ke kartě kandidáta můžete ukládat související dokumenty. Vybraný dokument můžete označit jako CV (curriculum vitae=strukturovaný životopis).

Dokumenty můžete přidávat z libovolného úložiště nebo je vytvářet na základě definované šablony. Pokud bude soubor uložen jako skrytý dokument, mají jej k dispozici pouze uživatelé kterým bylo přiděleno oprávnění prohlížet skryté dokumenty.

Potřebná oprávnění
Pro vkládání a mazání příloh je potřeba mít nastavené přístupové právo Nábor / Kandidát / Přidávat a mazat soubory. Pro zobrazení vložených příloh je potřeba mít právo Nábor / Kandidát / Dokumenty.

Do korespondence na kartě kandidáta se automaticky stahují e-maily, které přijdou od kandidáta na některý ze synchronizovaných e-mailů včetně jejich příloh a e-maily, které byly kandidátovi z plusPortalu odeslány. Jak nastavit synchronizovaný e-mail se dozvíte v článku zde.

Hromadné akce s kartami kandidátů

Pokud máte v evidenci více kandidátů, pro které potřebujete provést stejné následující kroky, můžete tyto kandidáty označit a akce provádět hromadně:

 1. Jděte na Menu / Nábor / Kandidáti.
 2. Vybrané kandidáty označte zaškrtávacím políčkem.
 3. Po označení kandidátů se v horní části obrazovky zobrazí tlačítka:
 • Zápis - přidá poznámku do karty každému označenému kandidátovi
 • Nabídnout - označené kandidáty nabídne k posouzení zadavateli výběrového řízení
 • Změnit stav
 • Odeslat e-mail - odeslání hromadného e-mailu všem označeným kandidátům
E-mail lze odeslat okamžitě a to tlačítkem Odeslat anebo využít možnosti odeslání e-mailu se zpožděním Odeslat se zpožděním. Vybere se jen datum a čas, kdy má být e-mail odeslán. E-mail je zařazen do fronty e-mailové komunikace a nebude odeslán, dokud nastavené datum a čas neproběhne.
 • Smazat - odstraní z evidence data o všech označených kandidátech
 • Označit jako přečtené - označí vybrané záznamy jako přečtené
 • Označit jako nepřečtené - označí vybrané záznamy jako nepřečtené
 • Přesunout na jinou pozici - přesune vybrané kandidáty na jinou pozici


Jak hodnotíte článek?