Přiřazení pracovní pozice zaměstnanci

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Pracovní pozice se zaměstnanci přiřazuje při zavedení zaměstnance do evidence nebo při změně jeho stávajícího pracovního zařazení. Způsob je ve všech případech stejný a je navržen tak, aby bylo možné v případě, že vhodná pozice není připravena, ji vytvořit přímo při zadávání. Díky tomu není nutné udržovat dopředu prázdné pozice.

Obrázek ukazuje, jaké údaje slouží k popisu pracovního zařazení zaměstnance:

Výchozím bodem je určení, pro kterého zaměstnavatele zaměstnanec pracuje - to se zadává pouze při nástupu a pouze tehdy, pokud máme více zaměstnavatelů. Pokud upravujeme existující pracovní zařazení, je to již dáno.

Určete, na jakém oddělení bude zaměstnanec pracovat - výběrem z nabídky dostupných oddělení.

Nakonec si vyberte volnou pracovní pozici z rozbalovacího seznamu. V něm se nabízí pouze pozice, které jsou k dispozici na daném oddělení u daného zaměstnavatele. V nabídce je vidět, které pozice jsou volné a které obsazené.

Může se stát, že na zvoleném oddělení jsou již všechny pozice obsazené. Pokud nechcete na jednu pozici zařadit více zaměstnanců (lze použít při vícesměnném provozu), klikněte na šipku vedle popisku "Pracovní pozice" a zvolte jiný způsob zadání pracovní pozice:

Zvolíte-li Vytvořit novou pozici vyplněním údajů, formulář se rozšíří o řadu dalších údajů, kde vyplníte vše potřebné o nové pozici a ta se pak vytvoří na zvoleném oddělení a bude obsazena daným zaměstnancem. Program přitom určí i vhodnou vzorovou pozici nebo pokud pozici nenajde, vytvoří i novou vzorovou pozici.

Druhá, jednodušší možnost je vytvořit novou pozici podle vybrané vzorové pozice. Program nejdříve vyzve k výběru vhodné vzorové pozice a následně doplníte o něco méně údajů než v předchozím případě.


Jak hodnotíte článek?