Evidované údaje

Změníl(a) - Lucie Mácová

Evidované údaje

O kandidátech můžete evidovat další doplňující údaje libovolného typu, např. kuřák/nekuřák, průkaz ZTP, datum možného nástupu, délka praxe atd. Doplňující údaje se nadefinují v nabídce menu Nastavení / Číselníky a nastavení / Nábor/ Nábor-nastavení...sekce Kandidát. Tyto údaje se poté nabízejí k vyplnění u všech kandidátů.

Evidované údaje mohou být typu: číslo, text, datum, Ano/Ne, desetinné číslo nebo výčet hodnot.

Odstraněním nadefinovaného údaje dojde k vymazání údaje včetně hodnot u všech kandidátů/výběrových řízení.

Obdobně je možné definovat evidované údaje pro nabízené pozice výběrových řízení, např. požadované vzdělání, délka pracovního poměru atd.

Evidované údaje nastavíte na libovolné volné pozici a poté se údaje nabízejí k vyplnění u všech výběrových řízení.


Jak hodnotíte článek?