Požadavky na přidělení majetku

Změníl(a) 4 weeks ago - Ivana Hladká

Správce majetku má k dispozici seznam požadavků na přidělení majetku. Tento seznam zobrazíte výběrem z menu Správa majetku / Požadavky na přidělení.

Přidělení stálého pracovního vybavení

Typ pracovního vybavení (majetku), které zaměstnanec potřebuje ke své každodenní práci, je nutné specifikovat pomocí zaškrtávacích polí přímo v kartě daného zaměstnance v sekci Pracovní vybavení. Díky tomu je nárok na toto pracovní vybavení zaměstnanci trvale přidělen.

  1. Požadované pracovní vybavení zaškrtněte v kartě zaměstnance: Zaměstnanci / Personální evidence / výběr zaměstnance / v Kartě zaměstnance sekce Pracovní vybavení , oddíl Požadované vybavení.
  1. Pro správce majetku bude informace o novém požadavku dostupná ihned v Seznamu požadavků na přidělení majetku.
  2. Přidělení konkrétního vybavení následně správce provede pomocí tlačítka Přejít do seznamu majetku a výběrem ze seznamu vybavení, které je možné přidělit.
  3. Tím automaticky vznikne protokol (ve formátu PDF) o přidělení, který lze vytisknout.
Příklad z praxe
Zaměstnanci je v rámci personální evidence, pomocí zaškrtávacího pole, v sekci požadované vybavení, přidělen mobilní telefon. Zaškrtnutím vznikne nový požadavek v seznamu Požadavky na přidělení. Jakmile zaměstnanec dostane konkrétní typ mobilního telefonu, požadavek zmizí a pracovní vybavení je v užívání. V případě, že zaměstnanec mobilní telefon poškodí a vrátí zpět, automaticky se při vratce mobilního telefonu vygeneruje nový požadavek na přidělení dalšího mobilního telefonu. Zaškrtnutí tedy zajistí to, že nedojde k situaci, kdy daný zaměstnanec vybavení vrátí a nedostane náhradu.

Jednorázové přidělení pracovního vybavení /zápůjčka

Dalším způsobem, jak lze pracovní vybavení přidělit, je přímo ze Seznamu majetku. Zaměstnanec nemá majetek přidělen z pohledu personalistiky a nejedná se přímo o přidělení, ale o jakousi zápůjčku. Systém tedy nehlídá, zda zaměstnanec po vrácení dostane náhradu, protože neexistuje vazba mezi jménem zaměstnance a druhem tohoto pracovního vybavení.

  1. Označte konkrétní pracovní vybavení, které chcete přidělit.
  2. Zvolte tlačítko Přidělit uživateli.
  3. Vyhledejte jméno zaměstnance.
  4. Klikněte na OK.
  5. Tím automaticky vznikne protokol (ve formátu PDF) o přidělení, který lze vytisknout.


Jak hodnotíte článek?