Úhrady plateb

Změníl(a) - Lucie Mácová

Do stránky se dostane účetní kliknutím na tlačítko Položky a úhrady, disponent účtu přímo z odkazu mailu nebo z hlavního menu.

Tlačítko Vytvořit soubor vytvoří převodní soubor pro banku, do kterého zahrne buď všechny nebo jen označené položky.

Tlačítkem Zrušit odeslání se program zeptá, zda má pokračovat a zrušit datum odeslání a účet úhrady u označených/všech položek, bez ohledu na to, zda vytvořený soubor již byl odeslán do banky.

Tlačítkem Přidat řádek je možné přidat položku platby, např. zálohu na mzdu zaměstnanci. Položky je možné editovat. Při vlastním vytvoření souboru z označených plateb je možné změnit termíny nastavené při sestavení plateb.

Po zkontrolování se vytváří soubor pro banku. Program zvolí takový formát, který odpovídá účtu pro platby z mezd, nastavuje se v číselníku Registrace zaměstnavatele u institucí.

Tlačítkem Změnit termín je v případě potřeby možné změnit datum splatnosti.

Soubory pro penzijní společnosti

U řádků, které představují kumulované platby, se zobrazí tlačítko „Rozpis“. Kliknutím na něj se přejde do seznamu zaměstnanců, kteří jsou zahrnuti do kumulované platby. Ze seznamu je možné získávat různá data pro odesílání plátcům kumulované platby.

U řádků, které představují kumulovanou platbu splátek na penzijní pojištění, jsou k dispozici dvě tlačítka pro vytvoření souboru pro penzijní společnost uvedenou v řádku.

Tlačítko Stáhnout PF umožní vytvořit soubor, uložit ho a následně jej zpracovat. Struktura souboru odpovídá struktuře stanovené asociaci penzijních fondů.

Tlačítko Odeslat PF vytváří stejný soubor, ale odešle mail na adresu penzijní společnosti a soubor přiloží jako přílohu.

Komunikační mail a další náležitosti pro tento způsob předávání souboru penzijním společnostem se nastaví v číselníku Spořící fondy. Vytvoření souborů již není nijak vázáno na provedení platby a lze ji provést kdykoliv.


Jak hodnotíte článek?