Typy pracovních poměrů

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Existují různé způsoby zaměstnávání lidí. Příkladem může být řádný pracovní poměr, dohoda o provedení práce nebo agenturní zaměstnávání. Pro jednotlivé způsoby zaměstnávání - typy pracovních poměrů, upravuje legislativa vztahy zaměstnance a zaměstnavatele mezi sebou a vůči státní správě. To vše má vliv na rozsah evidovaných údajů a způsob vedení personální evidence a proto je nezbytnou součástí personalistiky číselník typů pracovních poměrů.

Číselník je dostupný za pomoci položek ovládacího menu:

Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika. Ve stránce číselníků pro personalistiku, která se zobrazí, zvolte odkaz Typy pracovních poměrů.

Dodává se již naplněn a obsahuje několik typů pracovních poměrů, nejčastěji používaných při zaměstnávání lidí:

  • pracovní poměr;
  • dohoda o provedení práce;
  • dohoda o pracovní činnosti.

Můžete si do něj doplnit další typy poměrů, podle vlastních potřeb.

U každého typu poměru je možné nastavit atributy ovlivňující jeho chování (způsob pojištění, danění, způsoby ukončení...) a tím i množství údajů, které je třeba evidovat.

Při zadávání nového zaměstnance do evidence se jako jeden z prvních údajů vybírá typ pracovního poměru (z tohoto číselníku, proto musí být číselník naplněn před zavedením prvního zaměstnance). Tím se určí jaké údaje bude program o novém zaměstnanci vyžadovat a jak bude jeho pracovní poměr dále zpracován.

Přidání nového typu pracovního poměru

Pokud vám nestačí typy pracovních poměrů dodávané s programem, můžete si přidat do číselníku vlastní typ poměru:

  1. Otevřete číselník typů pracovních poměrů, např. z menu Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika a následně klikněte na odkaz Typy pracovních poměrů.
  2. Klikněte na tlačítko Nový typ poměru nad seznamem.
  3. Otevře se stránka typu pracovního poměru, která má tři záložky. V případě, že přidáváte nový typ poměru, otevře se první záložka a dokud ji nevyplníte a neuložíte, nelze se přepnout na jinou záložku. Vyplňte tedy nejprve základní údaje o novém typu poměru a po jejich uložení pokračujte vyplněním údajů na ostatních záložkách - nastavení tvaru osobní karty (tj. co vše je nutné evidovat) a nastavení předvoleb pro vyplňování údajů o novém zaměstnanci.

Nastavení tvaru osobní karty

Na druhé záložce stránky typu pracovního poměru můžete zvolit, jak rozsáhlá bude osobní karta pro tento typ poměru a tím i množství údajů, které chcete o zaměstnanci s tímto typem pracovního poměru evidovat.

Při nastavení se zobrazuje schématická osobní karta, která má vlevo seznam všech možných záložek, jež lze v osobní kartě zapnout nebo vypnout:

Nastavení záložek osobní karty

Dostupné záložky osobní karty jsou v levém sloupci schématické karty. Můžete je zapínat nebo vypínat zaškrtávacím políčkem před názvem záložky (na obrázku je vypnutá např. záložka Identifikace a přístupy, protože u daného typu poměru se nepoužívá elektronická evidence docházky). Kliknutím na název záložky (vedle zaškrtávacího políčka) se v těle karty objeví přehled údajů, které lze na této záložce evidovat - na obrázku jsme zaparkovaní na záložce Personální údaje.

Nastavení údajů na záložce

Jednotlivé údaje můžete zapínat nebo vypínat a tím určit charakter daného typu poměru. Některé položky představují jeden údaj, jiné mohou reprezentovat celou skupinu údajů. Např. položka Občanský průkaz zapíná nebo vypíná dostupnost údajů (OP číslo + OP vydal + Platí od + Platí do) v osobní kartě.

Nastavením tvaru (obsahu) osobní karty pro daný typ pracovního poměru se současně určí i jeho chování v různých situacích. Pokud např. legislativa stanovuje, že u daného typu poměru se neodvádí zdrav. pojištění, vypněte tento údaj na záložce Pojištění. Tím jej program nebude evidovat, ani zpracovávat.

Nastavení barvy osobní karty

Pro rychlou orientaci, jaký typ poměru zobrazuje právě otevřená osobní karta, si můžete nastavit barvu jejího menu záložek. Můžete si tak například zvolit tmavé pozadí menu pro dohody o provedení práce a jakmile otevřete osobní kartu zaměstnance s tímto typem poměru, na první pohled to poznáte podle barvy menu osobní karty.

Barvy nastavíte za pomocí dvou barevných políček pod schématem osobní karty. Kliknutím na políčko se zobrazí panel pro namíchání vhodné barvy (způsob míchání a výběr barvy závisí na prohlížeči, který používáte)

Nastavení předvoleb u typu poměru

Nastavením předvoleb si můžete usnadnit zadávání nových zaměstnanců. V praxi je dosti častá situace, kdy většina zaměstnanců může mít některý údaj stejný - např. většina nových zaměstnanců daného typu pracovního poměru má pevnou pracovní dobu. Této skutečnosti lze využít jako předvolby typu pracovní doby. Při zadávání nového zaměstnance se pak údaj typ pracovní doby předvolí na "pevná" a nemusíte jej již vyplňovat. (V případě potřeby jej ale můžete u konkrétního nástupu změnit.)

Předvolby pro nástup se nastavují na třetí záložce stránky Typ pracovního poměru.

Množství údajů, pro které lze nastavit předvolenou hodnotu, závisí na nastavení záložek osobní karty a nastavení množství údajů na jednotlivých záložkách!


Jak hodnotíte článek?