Změna jazyka

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Jazyk, ve kterém se plusPortal zaměstnanci zobrazuje, byl nastaven při zřízení účtu zaměstnance v personálním oddělení. Jazyk si můžete změnit buď dočasně nebo trvale. Při dočasné změně se při příštím přihlášení nastaví zase původní jazyk, u trvalého přepnutí se při dalším přihlášení použije již nově nastavený jazyk.

Dočasné přepnutí jazyka

Zaměstnanec si může sám dočasně přepnout jazyk následujícím postupem:

  1. V horní liště klikněte na jméno přihlášeného uživatele.
  2. V menu, které se rozbalí, klikněte na položku Jazyk: xx (xx je zkratka právě nastaveného jazyka).
  3. Rozbalí se nabídka jazyků, které máte k dispozici (v základu čeština, angličtina). Zvolte jeden jazyk a program se do něj přepne.

Trvalá změna jazyka zaměstnancem

Zaměstnanec si může přepnout jazyk natrvalo (resp. do další změny) následujícím postupem:

  1. V horní liště klikněte na jméno přihlášeného uživatele.
  2. V menu, které se rozbalí, vyberte položku Osobní nastavení.
  3. Ve stránce Osobní nastavení v sekci Po spuštění, změňte nastavený jazyk.
  4. Celou stránku uložte tlačítkem Uložit změny. Program se nyní vrátí na hlavní stránku a současně se přepne do požadovaného jazyka.


Jak hodnotíte článek?