Preferovaný jazyk uživatele

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Při vyplňování karty nového zaměstnance můžete na záložce Přístup na portál zvolit, zda bude mít přístup k portálu. Pokud ano, je potřeba nastavit jazyk uživatelského rozhraní, který pro něj bude použit:

  1. Otevřete osobní kartu daného zaměstnance - např. ze seznamu uživatelů, ke kterému se dostanete položkami Menu / Nastavení / Uživatelé, vyhledejte konkrétního člověka a otevřete jeho kartu kliknutím na řádek. Kartu daného zaměstnance můžete otevřít i jinými způsoby.
  2. V osobní kartě přejděte na záložku Přístup na portál.
  3. Na záložce klikněte na ikonku pro úpravu sekce Předvolby (tři tečky na pravé straně sekce).
  4. V panelu, který se otevře, nastavte požadovaný jazyk a vše uložte.

Po příštím přihlášení daného zaměstnance se mu nastaví zvolený jazyk (kromě přihlašovací stránky). Zaměstnanec si může toto nastavení také změnit sám, jak je popsáno v článku Jak přepnout jazyk.


Jak hodnotíte článek?