Co je nerovnoměrná pracovní doba

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Při rozvrhování pracovní doby do směn se vychází ze stanovené týdenní pracovní doby (např. 40h týdně u jednosměnných režimů pracovní doby). Tuto dobu je možné rozvrhnout do směn různými způsoby:

Rovnoměrné rozvržení směn

Rovnoměrné rozvržení pracovní doby je takové rozvržení, při kterém zaměstnavatel rozvrhuje stanovenou týdenní pracovní dobu rovnoměrně tak, že počet celkem odpracovaných hodin v jednotlivých týdnech je stále stejný (nebo se pravidelně střídá).

Nerovnoměrné rozvržení směn

Při nerovnoměrném (nepravidelném) rozvržení zaměstnavatel rozvrhuje pracovní dobu tak, že každý týden může být odpracován jiný počet celkových hodin, ale průměrná týdenní pracovní doba za určité období nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu (např. 40h). Vyrovnávací období, za které se sleduje průměrná týdenní pracovní doba, nesmí být vyšší než 26 týdnů po sobě jdoucích nebo jen kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.

Nerovnoměrné rozvržení směn se používá v provozech, kdy je nezbytné, aby byl přítomen určitý počet zaměstnanců po určitou dobu – např. otevírací doba restaurace je od 8:00 ráno do 23:00 večer od Út do Ne. Je zřejmé, že celou provozní dobu 15 h/denně  nelze pokrýt zaměstnanci se stejnou délkou směn každý den a přitom dodržet pravidla pro rozestupy mezi směnami a max. délku směny. Musí se zde střídat více zaměstnanců v kratších a delších směnách. Tím ovšem nezajistíme, aby každý z nich měl týdně odpracováno 40h.

Program podporuje vytváření nerovnoměrných rozvrhů směn následujícím způsobem:

  • Nejprve je potřeba sestavit týmy zaměstnanců, kteří budou obsluhovat nějaký konkrétní provoz v režimu nerovnoměrně rozložené pracovní doby. Mohou to být zaměstnanci určité prodejny nebo provozovny, řidiči, strojvůdci..
  • Pro každý provoz je dále vymezeno, jaké typy směn mohou jeho zaměstnanci využívat při plánování své pracovní doby. Počet povolených směn a jejich délka se odvíjí od provozní doby, kterou je třeba pokrýt.
  • Pro každý provoz se s určitým předstihem (min. 14 dnů) sestavuje rozvržení směn v kalendáři pro jednotlivé členy provozu tak, aby každý den byla pokryta provozní doba, byla dodržena pravidla pro rozestupy směn u jednotlivých zaměstnanců a bylo dodrženo pravidlo, že průměrná týdenní pracovní doba u každého zaměstnance za vyrovnávací období nepřesáhne stanovenou týdenní pracovní dobu.
  • Samotné poskládání směn u jednotlivých lidí může být organizováno různě - např. zaměstnanci si nejprve připraví své návrhy, které následně koriguje vedoucí nebo vedoucí provozu připraví předběžný rozpis a ten předkládá zaměstnancům k připomínkám, případně lze použít jiný scénář.

Související články:


Jak hodnotíte článek?