Operativní změny nerovnoměrné doby

Změníl(a) - Martina Dufková

Do nerovnoměrného rozvrhu se dají dělat operativní změny. Při změně plánovaného rozvrhu směn je nejprve potřeba provést výběr směny/sněm a odstranit je z rozvrhu. Poté se prázdné dny obsadí novými směnami – viz. Plánování nerovnoměrně rozvržené pracovní doby.

V číselníku Nepravidelné rozvržení směn (Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Volno nebo Docházka nebo Mzdy podle toho, který modul používáte / oddíl Pracovní doba / číselník Nepravidelné rozvržení směn) se sestavuje rozvržení směn v kalendáři pro jednotlivé členy týmu tak, aby každý den byla pokryta provozní doba, byla dodržena pravidla pro rozestupy směn u jednotlivých zaměstnanců a bylo dodrženo pravidlo, že průměrná týdenní pracovní doba u každého zaměstnance za vyrovnávací období nepřesáhne stanovenou týdenní pracovní dobu. Souhrnné údaje o stavu plánování jsou zaznamenané v přehledovém sloupci kalendáře Sledované období. Při najetí myší na údaje ve sloupci se zobrazí nápověda s informacemi o rozdílech plánování do plusu nebo mínusu oproti stanovené týdenní pracovní době.

Úpravy rozvrhu se provádí standardní cestou odebráním a vložením nové směny (případně dorovnávací směny) – viz. Plánování nerovnoměrně rozvržené doby.

Automatické vyrovnávání nebo kontrola fondu v plusPortalu není zabudovaná.
Vždy je třeba pamatovat na to, že pokud provede změny směn v období, které je z pohledu docházky nebo mezd již zpracováno, změna se již neuplatní. Při ukládání změny v rozvržení směn systém provede kontrolu a vypíše aktivní docházky v měsíci změny. Postupujte podle textu v nápovědě kontroly.
Při korekci rozvržení směn dbejte na dodržení zákonných rozestupů. Systém při nedodržení intervalů odpočinku mezi směnami označí chybně naplánované směny červeným pruhem, u kterého se po najetí myší zobrazí nápověda s detaily pro opravu plánování.


Jak hodnotíte článek?