Osobní karta zaměstnance

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Všechny údaje evidované o konkrétním zaměstnanci jsou soustředěny do jeho osobní karty. Osobní karta je uspořádaná do záložek, jejichž počet závisí na množství modulů, které provozujete a také na přístupových oprávněních, která máte přidělena. Přepínání záložek se nachází při levém okraji osobní karty.

Vedle přepínače záložek je svislý pruh "záhlaví osobní karty" obsahující informace, které jsou stále viditelné, nezávisle na tom, na které záložce se nacházíte.

Hlavní plocha stránky osobní karty je vyhrazena pro zobrazení obsahu zvolené záložky. Ten je obvykle členěn do dílčích, tematicky zaměřených sekcí, které lze upravovat samostatně. Do režimu úprav přepnete zvolenou sekci kliknutím na tři tečky na jejím pravém konci nahoře.

S osobní kartou pracují nejčastěji personalisté nebo mzdoví účetní. Ti ji mají k dispozici v plném rozsahu. Vedle toho mohou mít přístup ke své osobní kartě také jednotliví zaměstnanci. Ti ji mají dostupnou pouze pro prohlížení (nelze ji měnit) a její obsah je částečně redukován. Stejně tak vedoucí mohou mít pasivní přístup k osobním kartám svých podřízených.


Jak hodnotíte článek?