Implementační postup modulu Personalistika

Změníl(a) - Kamil

V rámci implementace modulu Personalistika je třeba projít následující kroky:

 1. Všem rolím (Zaměstnanec, Vedoucí zaměstnanec, Personalista, HR manager,...) přiřadit potřebná práva - viz článek Přístupová práva.
 2. Nastavit základní fungování modulu a způsobu evidence zaměstnanců dle Vašich preferencí (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Personalistika - nastavení).
 3. Zkontrolovat a případně doplnit číselníky modulu, které jsou dostupné z menu volbami Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika:
  Typy pracovních poměrů
  Způsoby ukončení pracovního poměru
  Interní důvody ukončení pracovního poměru
  Správa šablon dokumentů
  Důvody vyjmutí z evidenčního stavu
  Kategorie zaměstnanců
  HR administrátoři


Jak hodnotíte článek?