Připojení databáze

Změníl(a) - Vladimír Koutný

plusPortal ukládá data do databáze MS SQL, se kterou komunikuje prostřednictvím aplikačního účtu. Databáze se vytváří při instalaci (po prvním spuštění) a dále může docházet k její aktualizaci při přechodu na novou verzi systému.

Údaje pro připojení k databázi se nastavují na stránce pro konfiguraci systému plusPortal, která je dostupná položkami v menu Nastavení / Správa konfigurace / Databáze.


Jak hodnotíte článek?