Rozvrhy směn

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Rozvrh směn určuje rozsah týdenní pracovní doby (např. 40 hodin týdně) a může, ale nemusí obsahovat její rozvržení do směn. Zatímco u dohod lze pracovní dobu stanovit jen rámcově bez rozvržení do směn, u většiny ostatních poměrů je potřeba stanovenou dobu rozvrhnout do směn. Rozvržení směn může být pravidelné nebo nepravidelné, případně zohledňovat konto pracovní doby (současné provedení programu konto pracovní doby nepodporuje) a podle toho se i určuje postup, jakým způsobem bude rozvržení směn sestaveno.

Rozvrhy směn se udržují v samostatném číselníku. Ten je v menu dostupný na několika místech, podle toho, v jakém modulu jej potřebujete použít: Menu / Nastavení / Nastavení a číselníky / Personalistika nebo Volno nebo Docházka nebo Mzdy. Ve stránce s číselníky pak najděte oddíl Pracovní doba a v ní číselník Rozvrhy směn.

Při zavádění nového rozvrhu směn, je potřeba nejdříve přidat do číselníku řádek popisující týdenní pracovní dobu a následně k němu vytvořit pravidelné rozvržení směn nebo naplánovat nepravidelné směny.

Pro přípravu rozvržení směn, ať už pravidelného nebo nepravidelného, potřebujeme dva podpůrné číselníky:

Typy směn: obsahuje typy směn, které můžeme umísťovat do kalendáře. U každé směny lze určit její délku v hodinách a její polohu ve dni stanovením času jejího počátku a konce.

Svátky: druhou pomůckou pro sestavování rozvrhů směn je rozpis svátků. Program umožňuje pracovat i se svátky v oblastech mimo Českou republiku - např. pro zaměstnance, kteří žádají o volno v zahraničních pobočkách. Rozvržení směn je vytvořeno vždy pro konkrétní oblast svátků (např. Česká republika). Potřebujete-li rozvržení i pro jiné oblasti (např. Slovensko), je třeba vytvořit jiný typ pracovní doby, platný pro jinou oblast, byť by rozložení směn bylo stejné.


Jak hodnotíte článek?