Správa poboček

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Ve výchozím režimu po instalaci je program nastavený pro práci bez poboček. Pokud chcete používat pobočky, je třeba u zaměstnavatele (nebo u jednoho z nich) zaškrtnout, že má pobočky.
S pobočkami lze pracovat pouze, pokud je instalován modul Personalistika.

Pro práci se seznamem poboček je třeba mít přiděleno příslušné oprávnění.

Pobočky se udržují v samostatném číselníku poboček, který je z menu dostupný volbami: Nastavení / Číselníky a nastavení / Základní nastavení, sekce Organizace, odkaz Pobočky.

V závislosti na rozsahu používaných modulů se u pobočky evidují různé údaje:

Název

Název pobočky slouží k jejímu rozlišení mezi ostatním pobočkami a zobrazuje se v různých rozbalovacích nabídkách, kde se pobočka vybírá, takže by neměl být příliš dlouhý. Příklady vhodných názvů: "Prodejna Vaňkovka", "Kancelář Kostnická", "Pobočka Bratislava"...

Adresa

Strukturovaná adresa umístění pobočky. Využívá se v různých dokumentech, přehledech a statistikách. Pro její vyplnění platí postup pro zadání adresy.

LAU

Local Administrative Unit, dříve známé jako číslo okresu. Údaj je vyžadován v různých výkazech pro statistický úřad. S ohledem na menší četnost výskytu není pro tento údaj v plusPortalu číselník, ze kterého jej lze vybrat. Pro konkrétní adresu jej můžete najít na stránkách Českého statistického úřadu a uložit k pobočce.

NUTS

NUTS (Nomenclature of Units for Territorial Statistics) je označení normalizované klasifikace územních celků v České republice pro potřeby Eurostatu a ČSÚ. V podstatě se jedná o kódové označení kraje. Pro konkrétní adresu jej můžete najít na stránkách Českého statistického úřadu a poznamenat jej u pobočky.

Kód obce (ZÚJ)

Základní územní jednotkou se rozumí území obce nebo vojenského újezdu a v případě, že je obec členěna, území městského obvodu nebo městské části (viz zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění novelizace dle zákona č. 230/2006 Sb., § 2, písm. u). Kód lze najít na stránkách Českého statistického úřadu.

Pole se propisuje do výkazu daní (typ výkazu "z příjmů ze závislé činnosti" - Příloha č. 1).

Název území okresu

Název území okresu v němž se nachází místo výkonu práce. Lze jej najít na stránkách Českého statistického úřadu.

Pole se propisuje do výkazu daní (typ výkazu "z příjmů ze závislé činnosti" - Příloha č. 1).

Fotografie

Máte-li v evidenci více poboček - např. síť prodejen, může fotografie sloužit k rychlejšímu rozlišení pobočky.

Poskytovatel zdrav. prohlídek

Tento údaj je u pobočky k dispozici pouze, pokud používáte modul Lékařské prohlídky.

Pro každou pobočku můžete předvolit zdravotnické zařízení, které smluvně zajišťuje lékařské prohlídky zaměstnanců pobočky. Zařadíte-li zaměstnance na pracovní pozici, která je dislokována na tuto pobočku, předvolí se pro něj tento poskytovatel lékařských prohlídek. V individuálních případech jej ale můžete u zaměstnance změnit např. na jeho obvodního lékaře. To platí i v případech, když u pobočky žádného poskytovatele nenastavíte.

Pobočka není vázána ke konkrétnímu zaměstnavateli. V evidenci totiž může být zachycena situace, kdy více zaměstnavatelů sídlí na stejné adrese. Z toho důvodu je evidence poboček nezávislá na evidenci zaměstnavatelů. Program umožňuje vést samostatnou evidenci zaměstnavatelů, samostatnou evidenci sídel a teprve na úrovni pracovní pozice se propojí konkrétní adresa s konkrétním zaměstnavatelem.


Jak hodnotíte článek?