Zadávání adresy

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Pro zadávání adres je v plusPortalu používán jednotný způsob založený na prvku pro zadání adresy. Má podobu textového pole s obálkou na konci. Do prvku nelze zapisovat adresu přímo, ale je potřeba kliknout na ikonku obálky:

Zobrazí se panel pro vyplnění jednotlivých součástí adresy. V něm je nejdříve potřeba vybrat stát a vybereme-li stát Česká republika, bude vyžadováno vyplnění PSČ dle konvencí České pošty (je možné jej vyhledat), stejně tak bude při uložení kontrolováno, zda jsou zadány nezbytné součásti, vyžadované pro adresy v ČR (Obec, Č. popisné, PSČ).

Používáte-li modul Mzdy, bude vyžadováno rovněž zadání názvu pošty, i když tento údaj není součástí normy pro zadávání adres v ČR. Je to z toho důvodu, že údaj je vyžadován Českou správou sociálního zabezpečení v hlášeních o zaměstnanci.

Zvolíme-li jiný stát než Česká republika, lze do pole PSČ zapsat libovolný text a není k dispozici vyhledávač směrovacích čísel v ČR. Rovněž kontroly při uložení adresy jsou vypnuty, takže dostupná políčka lze využít vhodným způsobem i pro cizozemské adresy.

Zrychlené zadání adresy

Máte-li naplněn číselník poštovních směrovacích čísel, můžete využít zrychlené zadání adresy v ČR.

Zadejte název obce, případně ulici a číslo, a pak klikněte na odkaz vyhledat, který je nad políčkem PSČ. Jestliže jste zadali obec, pro kterou existuje jen jedno PSČ, doplní jej a doplní i název pošty. Existuje-li pro zadanou obec více PSČ, program je nabídne spolu s názvy městských částí. Vyberte jedno PSČ a program jej doplní do adresy spolu s názvem městské části a názvem pošty.

Číselník PSČ

Ve výchozím stavu nemusí být číselník PSČ naplněn a odkaz vyhledat se v takovém případě nezobrazuje. Číselník PSČ naleznete v menu programu pod položkami Nastavení / Číselníky a nastavení / Základní nastavení / Adresy / Poštovní směrovací čísla. V číselníku je tlačítko pro import aktuálních PSČ ze serveru České pošty. Máte-li číselník prázdný, je třeba stáhnout z webu České pošty příslušný soubor a načíst jej do číselníku.

Interpretace řádkové adresy

Po uložení údajů zadaných v panelu program sestaví jednořádkovou interpretaci adresy, kterou pak zobrazuje v prvku pro zadání adresy nebo v různých seznamech a dokumentech. Při sestavení řádku se řídí tím, zda je či není vyplněna ulice a část obce a v jednotlivých případech se může výsledný text lišit. V principu je uplatněno řazení:

Ulice, Číslo domu/Číslo orientační, Část obce, PSČ, Název obce

V některých státech může uplatněním tohoto principu dojít ke zkreslení jednořádkové informace. Proto je možné v číselníku států u každého státu nastavit pravidla, jak má program řadit údaje pro jednořádkovou interpretaci adresy daného státu.


Jak hodnotíte článek?