Duplicity při nástupu

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Při velkém počtu zaměstnanců a větší četnosti nástupů se může stát, že do evidence zadáte jako nový nástup zaměstnance, který je již v evidenci. Může se jednat o nástup bývalého zaměstnance, který se vrací po letech. Při uložení nástupu program proto hlídá možné duplicity a při podezření na popisovanou situaci zobrazí upozornění, že zaměstnanec s podobnými údaji již v evidenci existuje.

Při posuzování shody, vychází program z osobních údajů a čím více jich při nástupu vyplníte, tím přesnější může být nalezení shody. V prvé řadě se vychází z porovnání rodných čísel, dále se berou v úvahu kombinace údajů jako je jméno a příjmení, rodné příjmení a datum narození.

V případě, že program vyhodnotí situaci jako možný duplicitní nástup, zobrazí panel s upozorněním, kde vedle sebe ukáže fotografie a osobní údaje zaměstnanců, u kterých má podezření na shodu.

Je třeba rozhodnout, zda se jedná jen o shodu údajů, které jsou k dispozici a pokračovat v zadání nového zaměstnance nebo určit, že se jedná o totožnou osobu s tou, která je již v evidenci a program bude dále pokračovat jako vznik dalšího pracovního poměru evidované osoby.

Protože posouzení, zda se jedná o stejnou osobu nemusí být snadné učinit okamžitě a je třeba dohledat některé doklady, můžete řešení duplicity odložit na později. Program nástup zaeviduje, ale současně jej zařadí do seznamu duplicit, čekajících na vyřízení v kartotéce.


Jak hodnotíte článek?