Více pracovních poměrů

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Při vzniku dalšího pracovního poměru se nejedná o zavedení nového zaměstnance, ale přidání dalšího pracovního poměru k již existujícímu zaměstnanci. Tím může být současný zaměstnance v hlavním pracovním poměru, který uzavírá další poměr - např. dohodu o provedení práce, ať už se stávajícím nebo jiným zaměstnavatelem.

Může se také jednat o bývalého zaměstnance s ukončeným poměrem, který se po nějaké době vrací.

Ve všech případech lze využít skutečnosti, že řada údajů o zaměstnanci je již evidována, takže je lze použít a není nutné vyplňovat vše, jako u nového zaměstnance.

  1. Otevřete personální evidenci, např. položkami z menu: Zaměstnanci / Personální evidence a klikněte na rozbalovací tlačítko Nová karta. Z rozbalené nabídky vyberte možnost Další pracovní poměr.
  2. V panelu pro vyhledání zaměstnance, který se zobrazí, vyhledejte v našeptávači zaměstnance, pro kterého si přejete uzavřít další pracovní poměr a následně klikněte na tlačítko Pokračovat.
  3. Zobrazí se stránka pro zadání nástupu, podobně jako v případě zadávání nového zaměstnance, ale část údajů je již vyplněná. Doplňte vše ostatní a postupujte dále stejně, jako při zadávání nového zaměstnance.


Jak hodnotíte článek?