Automatické vytváření pozic

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Vytváření pracovních pozic můžete nechat na programu a soustředit se pouze na evidenci zaměstnanců. Pokaždé když přidáte nového zaměstnance do evidence nebo budete zapisovat změnu pracovního zařazení u některého stávajícího zaměstnance, program vytvoří novou pracovní pozici, případně i novou vzorovou pozici, pokud nemůže použít nějakou existující volnou pozici. Podrobnosti o tomto způsobu práce naleznete v článku přiřazení pozice zaměstnanci.

V takovém zjednodušeném způsobu práce, ale nelze využívat některé výhody, plynoucí ze systemizace pracovních pozic - na zaměstnance se automaticky nenavážou různé předvolby, požadavky na školení, pravidla lékařských prohlídek a podobně.

Zvolíte-li způsob vedení personální evidence založený na systemizaci pracovních pozic, můžete nové pracovní pozice vytvářet ve stránce Oddělení a místa, nezávisle na evidenci zaměstnanců.

Z podstaty věci lze oba způsoby i kombinovat - pro některé situace (např. hromadné nástupy) si můžete připravit pracovní pozice dopředu, jiné případy řešit individuálně přímo z evidence zaměstnanců.


Jak hodnotíte článek?