Rozdělení práce

Změníl(a) - Vladimír Koutný

U větších společností může mít zavedení zaměstnance do evidence na starost více pracovníků. Část údajů např. zadá náborář, část údajů doplní personalista, další údaje si zavede mzdová účtárna. Přitom nemusí být úplně striktní hranice mezi tím co zadává personalista a co zadává mzdová účetní. Jedná-li se o jednu osobu, není to problém. V případě rozdělení odpovědností mezi více lidí, je třeba si určit, které údaje bude o novém zaměstnanci zadávat personalista a které mzdová účetní.

Typickým příkladem může být určení, jakým způsobem bude zaměstnanci doručován výplatní lístek. Někde to řeší se zaměstnancem při nástupu hned personalista, jinde zase mzdová účetní.

Rozdělení činností mezi personalistu a mzdovou účtárnu lze docílit vhodným nastavením přístupových práv pro jednotlivé role.


Jak hodnotíte článek?