Vymazání zaměstnance z evidence

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Někdy může vzniknout potřeba vymazat zaměstnance zcela z evidence - např. potřebujeme smazat testovací data nebo jsme zadali někoho, kdo nakonec nenastoupil. Takovou situaci můžeme vyřešit v osobní kartě daného zaměstnance:

  1. Otevřete osobní kartu zaměstnance, kterého potřebujete smazat.
  2. V osobní kartě, pod fotografií zaměstnance je tlačítko pro anulaci naposled provedené změny.
  3. Kliknutím na tlačítko program provede vždy návrat o jeden stav zpět. Pokud jste naposled provedli potvrzení nástupu a pracovní poměr se stal aktivním, vrátí stav osobní karty opět do stavu připravovaného nástupu. Stisknete-li tlačítko pro anulaci opět, vrátí se karta do stavu před přípravou nástupu - tzn. zcela se vymaže z evidence.

Vymazání z evidence se nemusí provést vždy. Pokud již u daného zaměstnance máte např. zpracovanou mzdu nebo docházku či něco podobného, co se archivuje, program na to upozorní a nejprve musíte odmazat tyto blokující záznamy.

Nezaměňujte prosím funkci pro anulaci osobní karty výše popsaným způsobem za funkci, která slouží k promazávání evidence v důsledku práva zaměstnance "být zapomenut" dle pravidel GDPR. K tomu účelu jsou určeny jiné funkce a postupy.


Jak hodnotíte článek?