Rozesílání mailů

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Systém plusPortal využívá k upozorňování zaměstnanců na různé události mailovou komunikaci. K tomu účelu využívá služeb externího mailového serveru, který musíte mít zprovozněn. Ve stránce pro konfiguraci plusPortalu je pak potřeba nastavit připojovací údaje k poštovnímu serveru.

Nastavení mailového serveru

Nastavení parametrů pro připojení poštovního serveru je na stránce Nastavení / Správa konfigurace / Konfigurace portálu záložka Rozesílání mailů.

Mailová fronta

V některých situacích může plusPortal požadovat rozeslání mailů většímu počtu zaměstnanců najednou (např. výzva k vyplnění prohlášení k dani). Protože počet zpráv může být řádově až v tisících, mohlo by dojít k zahlcení poštovního serveru požadavky. Proto je rozesílání mailů řešeno přes interní frontu: všechny požadavky na rozeslání mailů, které vznikají uvnitř plusPortalu, se shromažďují v interní frontě a z ní jsou po menších dávkách předávány poštovnímu serveru ke zpracování, podle jeho zatížení. Mezi vznikem požadavku na odeslání mailu a jeho skutečným odesláním proto může být menší prodleva.


Jak hodnotíte článek?