Konto pracovní doby

Změníl(a) - Martina Dufková

V současné době není konto pracovní doby v plusPortalu podporováno.

Konto pracovní doby je způsob rozvržení pracovní doby, který zohledňuje sezónnost prací nebo výkyvy v poptávce. Aplikace plusPortal je zaměřen na zákazníky, pro něž může být přínosem webová koncepce - zaměstnanci jsou rozmístěni v různých lokalitách a potřebují řadu informací sdílet. Tento typ klientů většinou neuplatňuje konto pracovní doby a proto není v programu ani podporováno.


Jak hodnotíte článek?