Plánování nerovnoměrně rozvržené doby

Změníl(a) - Martina Dufková

Plánování nerovnoměrně rozvržené doby se zadává z menu volbami Pracovní doba / Nepravidelné rozvržení směn.

Při plánování směn pro jednotlivé zaměstnance jde o vyplnění směny pro každý jednotlivý den (popř. pro více za sebou navazujících dní) v měsíci.

V případě potřeby je možné v konkrétní den definovat dorovnávací směnu s vlastním časovým rozpětím (jde vždy o čistou odpracovanou dobu bez přestávky). Dorovnávací směna bude automaticky zařazena do číselníku Typy směn.

Při vyhodnocení docházky se v dorovnávacích směnách nevkládá přestávka.

V praxi může nastat případ, že pracovní doba je v podstatě periodicky se opakující, ale nerovnoměrně rozvržená.

V plánování nepravidelné doby je generování rozvrhu určeno vybranou periodou, tedy počtem dnů, které označí uživatel a generuje je do konkrétního data, které rovněž určí uživatel.

Uživatel naplánuje směny pro x dní (periodu) a tyto dny označí. Ty pak budou použity jako opakující se perioda. 

Po kliknutí na tlačítko Opakovat do … se zobrazí panel, kde uživatel potvrdí datum, do kterého bude perioda použita.

Pokud se v průběhu generování vyskytne svátek, dle výběru se zadá buď směna, která náleží z periody nebo se zadá Volno, tj. směna s délkou 0 hodin.

Kopírování rozvrhu mezi zaměstnanci

Při větším počtu zaměstnanců v provozu se může vyskytnout situace, kdy má více zaměstnanců téměř totožný rozvrh, pouze posunutý o určitý počet dnů. V tomto případě lze využít funkce Převzít rozvrh od.

Postup při kopírování rozvrhu:

  1. V rozvrhu zaměstnance, kterému chce vytvořit rozvrh vyberete kliknutím myši den, od kterého mu chcete vložit rozvrh jiného zaměstnance. Otevře se modální okno pro nastavení směny (nebo dorovnávací směny) pro daný den, kde se nachází tlačítko Převzít rozvrh od ….
  1. Zvolte tlačítko Převzít rozvrh od… a v dalším modálním okně zadejte jméno zaměstnance a rozsah dní jeho rozvrhu směn, které chcete zkopírovat. Je umožněné kopírování i celého rozvrhu, kdy definujete datum prvního dne rozvrhu.
  2. Nastavte, zda se ve zkopírovaném rozvrhu bude ve státní svátek generovat směna nebo nulová směn Volno.
Systém umožňuje import nepravidelných rozvrhů pomocí souboru ve formátu CSV. Import je možné spustit přímo ze stránky pro plánování nerovnoměrných směn (dostupný volbami z menu Pracovní doba / Nepravidelné rozvržení směn), kde je v pravé horní části odkaz Import. Po rozkliknutí odkazu je přímo na stránce popsán detailní návod pro sestavení importního souboru.


Jak hodnotíte článek?