Oznámení slevy na pojistném

Změníl(a) - Lucie Mácová

Cílem je umožnit hlášení záměru uplatňovat slevu na pojistném SP pro vybrané zaměstnance.

Ohlašování záměru uplatňovat slevu na pojistném je možné provádět od 1. 2. 2023.

Na kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance), v záložce Pojištění, důchody přibyly dvě nové sekce: Sleva na pojistném a Hlášení slevy na pojistném.

Sekce Sleva na pojistném slouží pro nastavení základních parametrů uplatňování slevy na pojistném pro daného zaměstnance. Zde lze tedy nastavit Důvod slevy na pojistném (výčtový typ A-G), Sleva na pojistném od, Sleva na pojistném do. Je zde možné nahrát libovolný počet příloh.Pokud je vybrán Důvod slevy na pojistném, tak je hodnota Sleva na pojistném od povinná. Hodnota pole Sleva na pojistném do je nepovinná. Může se tedy vyplnit až bude známo, že končí záměr uplatňovat slevu na pojistném u daného zaměstnance.

Hodnoty datumových polí musí být starší než 1. 2. 2023. Pro důvod slevy na pojistném s hodnotou A (dosáhl alespoň 55 let) a G (je mladší 21 let) jsou implementovány kontroly, které porovnávají věk zaměstnance vůči hodnotě data Sleva na pojistném od.

Při uložení parametrů slev dojde k automatickému vytvoření samotného hlášení slevy na pojistném, které se musí zasílat na ČSSZ analogickým způsobem jako např. hlášení změn na OSSZ, přílohy k nemocenským dávkám atd. Pokud se tedy vyplní Důvod slevy na pojistném, dále Sleva na pojistném od, případně Sleva na pojistném do, tak se automaticky vytvoří hlášení slevy na pojistném typu Uplatnění záměru, které bude viditelné v kartě zaměstnance v sekci Hlášení slevy na pojistném.

Sekce Hlášení slevy na pojistném je jednoduchým seznamem s hlášeními zasílanými na ČSSZ o uplatnění/skončení záměru u daného zaměstnance. Je zde také možné vytvořit nové hlášení ručně, nebo existující hlášení editovat případně smazat.

Ze seznamu lze otevřít detail hlášení:

  • Formulář je podobný oficiálnímu tiskopisu Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance.
  • Nastavuje se zde tedy typ podání (Uplatnění záměru, Skončení záměru a Storno záměru). Dle vybraného typu se dále nastavují data pro Záměr uplatňovat slevu od či Skončení uplatnění slevy ke dni.
  • Ve formuláři níže jsou dále needitovatelné údaje o zaměstnavateli a zaměstnanci. Pod nimi jsou dále předvyplněné editovatelné údaje o kontaktním pracovníkovi zaměstnavatele.
  • Z detailu hlášení je tedy možnost provést e-podání, případně tisk.

Pro potřeby celkové správy nad hlášeními slev na pojistném byla vytvořena samostatná stránka Oznámení slevy na pojistném dostupná v Menu / Mzdy / Oznámení slevy na pojistném.

Přístupová práva
Pro daný seznam je potřeba mít nastavené právo Oznámení slevy na pojistném.

Daný seznam zahrnuje hlášení za všechny zaměstnance, na které bude zaměstnavatel uplatňovat slevu na pojistném. Je zde možná standardní filtrace dle společnosti, účetní či oddělení.

Pro efektivnější práci se seznamem máte k dispozici tato filtrační tlačítka: K vyřízení, Čeká na potvrzení, Vráceno, Vyřízeno a Celkem.

Nad seznamem jsou také tlačítka pro ruční vytváření hlášení, zkontrolování již odeslaných e-podání na ČSSZ, případně ruční nastavení vyřízení nebo zrušení vyřízení.

Z řádků seznamu je možné přímo provést e-podání, případně tisk přes web ČSSZ. Samotné odesílání e-podání je možné provádět pouze jednotlivě. Můžete se také prokliknout do karty zaměstnance, případně je možné řádek ze seznamu odstranit a to křížkem umístěným na konci řádku.

V současné chvíli není podporována ze strany ČSSZ možnost hromadného oznamování.
Ze seznamu lze otevřít detail hlášení, který je totožný s detailem otevíraným z karty zaměstnance.


Jak hodnotíte článek?