Uzávěrka zpracování

Změníl(a) - Lucie Mácová

Uzávěrka se provádí za celý holding společně tlačítkem Uzavřít měsíc. Je však potřeba mít zpracované a uzamčené mzdy pro všechny společnosti.

Počet smluv ve Mzdy ke zpracování a Mzdy uzamčeno musí být stejný.

Ve výjimečných případech je možné v aktuálním měsíci ten předešlý Znovu otevřít a tím stornovat jednu poslední uzávěrku. Znovu otevřený měsíc je pak označený jako opravovaný do doby jeho opětovného uzavření.

Podmínkou pro znovuotevření předchozího období je, že v aktuálním období není zpracovaná žádná mzda.
Při měsíční uzávěrce probíhají přepočty DVZ a v hraničních měsících také přepočty PHV.
Po uzávěrce posledního měsíce v roce se automaticky generují nároky na dovolenou v novém roce.


Jak hodnotíte článek?