Specifika evidence cizinců

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Zaměstnávání cizinců klade na evidenci zaměstnanců rozšířené nároky: vznik, ukončení a některé změny pracovního poměru je potřeba oznamovat místně příslušným úřadům práce. Z pohledu programu je tedy potřeba:

  • nastavit, pod který pracovní úřad spadá zaměstnavatel, případně jeho pobočka;
  • evidovat u cizích státních příslušníků některé údaje navíc, které jsou potřebné pro komunikaci s úřady práce, zejména podrobnosti o pracovním povolení, případně o výjimkách z tohoto povolení;
  • zajistit předání potřebných informací pracovním úřadům v požadované formě.


Jak hodnotíte článek?