Správa oddělení

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Informace o tom, co jsou v plusPortalu organizační jednotky a k čemu slouží, jsou v úvodním článku o uspořádání organizace.

Číselník organizačních jednotek najdete v menu pod volbami Organizace / Oddělení.

Můžete do něj přidávat nové organizační jednotky pomocí tlačítka Přidat nebo upravovat existující kliknutím na řádek v seznamu či kliknutím na ikonu určenou pro editaci.

Množství údajů, které můžete o každé organizační jednotce zadávat, závisí na tom, jaké máte zprovozněny moduly. Používáte-li z plusPortalu pouze moduly, které nepotřebují využívat organizační strukturu (např. Pracovní cesty, Volno, Docházka) stačí oddělení popsat pouze základními údaji v jednoduchém seznamu.

V základu se u každé organizační jednotky udržují pouze tři údaje:

Číslo

Jednoznačný identifikátor dané organizační jednotky. Lze použít alfanumerické znaky. Jednotky můžete číslovat buď prostou číselnou řadou nebo v čísle zachytit i vztahy mezi jednotkami, např. vhodným předčíslím. Příklad: 10-101.

Název

Použijte zažitý název organizační jednotky. Zaměstnáváte-li vícejazyčný personál, doporučujeme pamatovat na to, aby byl název oddělení srozumitelný ve více jazycích, neboť se objevuje v různých rozbalovacích nabídkách. Příklad: Mzdová účtárna / Payroll office.

Již nepoužívat

Starší organizační jednotky je někdy vhodné v evidenci ponechat, protože na nich mohou být evidováni např. bývalí zaměstnanci. Pak je lepší místo smazání tuto jednotku pouze označit jako nepoužívanou.

Pokud máte zprovozněn modul Personalistika, rozšíří se množství údajů o organizační jednotce o následující:

Cizí ID

Znamená označení tohoto oddělení v číselníku jiného informačního systému. Tento údaj usnadňuje výměnu dat mezi různými informačními systémy.

Nadřízené oddělení

Umožní nastavit, pod kterou nadřízenou organizační jednotku daná jednotka spadá a tím vytvářet stromovou strukturu organizačních jednotek. Výběr nadřízené jednotky není dostupný pokud zadáváte úplně první organizační jednotku (protože ji není z čeho vybrat).

Nadřízené oddělení můžete vybírat buď ze stromové struktury postupným rozbalováním (což může být pracné u rozsáhlých struktur) nebo s pomocí našeptávače, zadáním prvních písmen názvu nebo čísla hledané jednotky. Který způsob se uplatní určíte v nastavení modulu Personalistika.

Poznámka: pro vytváření vazeb mezi organizačními jednotkami můžete v modulu Personalistika využít také Organizační diagram.

Pozice liniového manažera

Pro každou organizační jednotku můžete, ale nemusíte, nastavit pracovní pozici vedoucího na této jednotce. Pokud na tuto jednotku následně přidáte další pracovní pozice, ať už nové nebo převedením odjinud, automaticky se tato předvolená pozice vedoucího nastaví jako nadřízená pozice pro nově přidané pracovní pozice na jednotku.

Pro úvodní naplnění číselníku lze využít standardní funkce pro import dat z excelovských tabulek nebo jiných zdrojů. Tlačítko pro import je v číselníku dostupné, pokud k němu máte přiděleno přístupové právo.


Jak hodnotíte článek?