Prezenční školení - vypsání termínů

Zadání termínů

K připravené vzdělávací akci je umožněno naplánovat libovolný počet termínů konání.

  1. V menu vyberte Vzdělávání / Vzdělávací akce.
  2. U konkrétní vzdělávací akce klikněte na tlačítko přidat Přidat termín.
  3. Doplňte datum a čas zahájení (u vícedenních akcí i termín ukončení).
  4. Stanovte datum ukončení registrace pro daný termín.
  5. Do textového pole Časové dispozice doplňte průběh školení (například 8:00-12:00 s přestávkou 10:00).
  6. Doplňte místo konání.
  7. Stanovte max. a min. počet účastníků pro tento termín.
  8. Vyberte / přidejte do číselníku lektora.

Volitelně lze u konkrétních termínů zvolit, zda bude posílán účastníků email před akcí. Koordinátor zadá text e-mailů a číslo představující počet dnů před zahájením akce, kdy bude tento e-mail účastníkům rozeslán. Účastníkům lze poslat událost i do kalendáře. Tato volba se přebírá z nastavení modulu Vzdělávání a lze ji u daného termínu změnit (zaktivnit / zneaktivnit, případně upravit výchozí text).

  1. Potvrďte OK.

V případě vzdělávací akce s několika termíny celý proces zopakujte.

Zveřejnění termínů

Termíny na vzdělávací akci lze zveřejnit jednotlivě nebo hromadně. Zveřejnění se provádí ikonou vysílače, která je k dispozici pro celou vzdělávací akci i pro každý termín zvlášť. Po zveřejnění tato ikona zmizí a nahradí ji ikona přeškrtnutého oka. Volbou této ikony zveřejnění zrušíte.

K dispozici je také volba pro automatické zveřejnění termínů. Lze tak dopředu naplánovat automatické zveřejnění termínu v předem daný den. Pro naplánování slouží tlačítko hodin (vedle zveřejnění termínu). V dialogu se zadají parametry pro automatické zveřejnění. Samotné zveřejnění je poté prováděno novou naplánovanou úlohou plusPortalu Automatické zveřejnění termínů, jejíž periodické spouštění je potřeba naplánovat a povolit (doporučujeme např. s jednodenní periodou ve zvolený čas).


Jak hodnotíte článek?