Úvod do Drobných výdajů

Změníl(a) - Martina Dufková

K čemu modul Drobné výdaje slouží

Modul Drobné výdaje usnadňuje vyúčtování výdajů, které zaměstnanec učinil a chce je od zaměstnavatele proplatit (např. pohoštění při obchodním jednání, drobné nákupy jako je pořízení kancelářských potřeb, drobné opravy, vzdělávací akce, reprezentační akce).

Co ještě nabízí

 • schvalovat či neschvalovat dopředu žádost;
 • schvalovat či neschvalovat předložené vyúčtování;
 • náklady rozepisovat na různé nákladové okruhy;
 • používat cizí měny.

Kdo modul využije

 • zaměstnanec pro evidenci drobných nákladů, pro žádost o jejich schválení, poskytnutí zálohy (této problematice se věnujeme podrobněji v rámci samostatných článku, které naleznete zde);
 • vedoucí pro posouzení a schválení případně zamítnutí drobných výdajů svých podřízených (této problematice se věnujeme podrobněji v rámci samostatného článku, který naleznete zde);
 • účetní pro zkontrolování dokladů, sestavení podkladů pro proplacení a sledování nákladů o drobných výdajích.

Příklad scénáře použití

 1. Zaměstnanec, který předpokládá nějaké výdaje, zaeviduje případ. Popíše o co jde a odešle žádost svému vedoucímu ke schválení.
 2. Vedoucí případ posoudí a schválí či zamítne nebo vrátí k upřesnění.
 3. Po schválení případu zaměstnanec realizuje záměr - např. absolvuje obchodní jednání spojené s pohoštěním obchodních partnerů.
 4. Po provedení akce zaměstnanec doloží k danému případu doklady o výdajích, které vynaložil a vyúčtování opět odešle ke schválení vedoucímu.
 5. Vedoucí vyúčtování posoudí a rozhodne, zda jej schválí. Tím je případ postoupen k proplacení do účtárny.
 6. Účetní nyní zkontroluje, zda případ splňuje všechny formální náležitosti a provede jeho proplacení. Může jej však také upravit nebo vrátit zaměstnanci k doplnění.
 7. Účetní připraví přehledy pro účtování o drobných výdajích.

Jedná se pouze o jeden z typických způsobů zpracování. Aplikace podporuje i jiné scénáře s jinými možnostmi schvalování a počty kroků.


Jak hodnotíte článek?