Úvod do implementace plusPortalu

Změníl(a) - Martina Dufková

Vítejte v online nápovědě pro personální systém plusPortal. S pomocí nápovědy na této stránce nastavte, spusťte a následně zpřístupněte systém vašim zaměstnancům.

Nejdříve je nutné nastavit základní modul. Jak nastavit základní modul najdete ve videu níže.

Máte-li zakoupeno více modulů, neprovádějte nástup zaměstnance před uvedením všech modulů do ověřovacího nebo ostrého provozu.

Po zprovoznění systému pokračujte na články implementací modulů, které jste si zakoupili.

Personalistika

Volno

Docházka

Pracovní cesty

Vzdělávání

Mzdy

Odměny

Hodnocení

Drobné výdaje

Nábor

Pracovní vybavení


Jak hodnotíte článek?