Přehledy

Změníl(a) - Lucie Mácová

Modul Docházka umožňuje hromadné zobrazení evidovaných přehledů docházky a položek docházky (Menu / Docházka / Přehledy). Přehledy mají formu seznamu, kde si lze nadefinovat vlastní zobrazení dle Vašich potřeb. Návod, jak takový seznam vytvořit, najdete ve video návodu zde.

Všechny přehledy docházky poskytují data za celý systém. Není omezení na podřízené nebo jiné pohledy. Přístup mají pouze role admin nebo vedoucí, kteří vidí všechna data.

Potřebná oprávnění
Pro zobrazení stránky Přehledy je třeba mít u příslušné role nastaveno právo Docházka / Přehledy.

Na jednotlivé stránky přehledů se dostanete v Menu / Docházka / Přehledy / Přehled docházky nebo Denní položky nebo Přítomnost nebo Záznamy průchodů.

  • Přehled docházky - stránka zobrazuje stav měsíčních docházek.

Spusťte stránku Přehled docházky a přes Upravit zobrazení (ozubené kolečko vedle vyhledávacího pole s lupou) definujte třídící filtr pro zobrazení konkrétního přehledu.

Pomocí třídících filtrů můžete nastavit parametry zobrazení přehledů, případně si přehled uložit jako vlastní zobrazení.

Do seznamu docházek na stránce Přehled docházky je možné přidat sloupce z automaticky vytvářené tabulky, která obsahuje všechny aktuální položky z číselníku složek docházky. U každé docházky lze mít tedy např. zobrazeno kolik bylo v daném měsíci odpracováno hodin, čerpáno dnů dovolené apod. Zobrazené hodnoty jsou platné k datu posledního přepočtu daných docházek.

  • Denní položky - stránka zobrazuje zapsané položky v docházce do jednotlivých dní podle časových intervalů.
Stránka neobsahuje souhrnné položky.
  • Přítomnost - stránka zobrazuje všechny zaměstnance. K rychlejšímu zobrazení je možné použít horní filtry. Při prvním nastavení filtrů si toto nastavení stránka uloží a pamatuje si ho i po odhlášení/přihlášení. Propisují se sem i zdůvodnění nepřítomnosti z modulu Volno (např. dovolená), toto je ale nutné mít nejdříve nastavené v nastavení modulu Volno.
Přehledy z tohoto seznamu nelze tisknout.
  • Záznamy průchodů - stránka zobrazuje průchody všech zaměstnanců přes terminály. Průchody je možné filtrovat dle období a zaměstnance. Jedná se o kompletní pohled, který je vhodný pro tvorbu reportů s průchody a je možné si ho stáhnout do formátu XLS.


Jak hodnotíte článek?