Vyúčtování drobných výdajů

Potvrzení vyúčtování

Potřebná oprávnění
Vyúčtování výdajů je možné pouze tehdy, pokud je uživateli přiděleno příslušné oprávnění Drobné výdaje / Vyúčtování výdajů. Více o nastavení práv najdete v tomto článku.
  1. Jděte na stránku Menu / Drobné výdaje / Vyúčtování výdajů.
  2. Zobrazí se seznam všech drobných výdajů čekajících na zpracování. Vyhledejte případ, o který se jedná.
  3. Pomocí tlačítka Zkontrolovat (ikona listu s tužkou) zobrazíte detail vyúčtování případu.
  1. Používáte-li pro účtování drobných výdajů předkontace (viz základní nastavení), je potřeba všechny položky výdajů zkontrolovat, případně opravit.
  1. Dále je potřeba zkontrolovat způsob proplácení a vybrat správný účtovací předpis.
  2. Je-li vše v pořádku, proveďte potvrzení tlačítkem Potvrdit vyúčtování.

Stornování vyúčtování

Pokud by došlo k situaci, že proplacení bylo schváleno omylem, je možné případ vrátit.

  1. Jděte na stránku Menu / Drobné výdaje / Vyúčtování výdajů.
  2. V seznamu případů vyberte zobrazení Zpracované drobné výdaje.
  3. Vyberte případ, o který se jedná.
  4. Pomocí tlačítka Vrátit (šipka na konci řádku každého případu) proveďte vrácení do stavu Čeká na proplacení.

Tisk vyúčtování

Vyúčtování výdajů ve stejném stavu lze vytisknout hromadně každému zaměstnanci nebo jednotlivě.


Jak hodnotíte článek?