Oddělení a místa

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Stránka Oddělení a místa představuje centrální místo, kde lze vytvářet a udržovat údaje o pracovních pozicích a jejich rozmístění na odděleních. O významu pracovních pozic pro vedení personální evidence se dočtete v článku o uspořádání organizace.

Přístup do stránky je volbami Menu / Organizace / Oddělení a místa.

Stránka je rozdělena na levou a pravou část. Jejich hranici si můžete nastavit svislým posuvníkem.

Levá část obsahuje nástroje pro správu stromu organizačních jednotek a také pro výběr organizační jednotky, pro kterou se v pravé části zobrazí seznam pracovních pozic, které jsou na ní k dispozici.

Nad seznamem pracovních pozic (míst) je sada tlačítek pro jeho správu.

Vytváření nových pozic

  1. Klikněte na tlačítko Vytvořit nové nad seznamem pracovních pozici ve stránce Oddělení a místa.
  2. Ve stránce, která se zobrazí, nejdříve vyberte vzorovou pracovní pozici, ze které budou nová místa odvozena. Tím se pro nově zadávané pozice přednastaví řada jejich vlastností. V případě potřeby můžete upravit název nové pozice nebo ponechat ten, který se odvodil z vybraného vzoru.
  3. Postupně vyplňte další údaje o nové pozici - jejich význam je popsán zde. Důležité je určit, na které organizační jednotce budou nová pracovní místa/pozice rozvrženy.
  4. Nakonec určete, kolik nových pracovních pozic má být dle zadaných údajů vytvořeno a vše uložte.

Pokud jste vše vyplnili správně, dojde nyní k vytvoření nových pracovních pozic na zadané organizační jednotce pod zvoleným zaměstnavatelem. Postupně je pak můžete obsazovat zaměstnanci.

Další způsob, jak můžete vytvářet pracovní pozice je ten, že novou pozici vytvoříte pro nastupujícího zaměstnance přímo při vyplňování jeho karty při nástupu. V takovém případě se vytváří jen jedna nová pozice a je obsazena nastupujícím zaměstnancem.


Jak hodnotíte článek?