Nastavení pravomocí

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Nastavování pravomocí zaměstnance souvisí s nastavením jeho přístupových práv, proto jsou obě funkce soustředěny do záložky Přístup na portál v osobní kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta Zaměstnance / Přístup na portál.)

Ze všeho nejdříve je potřeba zaměstnanci nastavit, jaké sady přístupových práv (=role) bude držet. Více o tom jak přidělit zaměstnanci práva najdete v tomto článku.

Pokud je v některé sadě práv přidělených zaměstnanci obsaženo nějaké přístupové právo typu pravomoc (např. schvalování volna, pracovní cesty nebo docházky, navrhnout odměnu apod.), zpřístupní program v osobní kartě, sekci pro nastavení, vůči komu může daný zaměstnanec jednotlivé pravomoci uplatnit.

Nastavení pravomoci vůči zaměstnancům provedete:

  1. Spusťte plusPortal a přihlaste se. Nejčastěji tuto činnost provádí Personalista, protože vyžaduje přístup k osobním kartám zaměstnanců.
Potřebná oprávnění
Nastavení pravomocí je možné pouze tehdy, pokud je uživateli přiděleno příslušné oprávnění Nastavení / Osobní karty / Nastavení pravomoci / výběr pravomocí, které budete mít právo nastavovat. Dále musíte mít přiřazena práva k přístupu do karet zaměstnanců přes personální evidenci.

  1. Vyberte Zaměstnanci / Personální evidence.
  2. Otevřete kartu zaměstnance a zvolte Přístup na portál / Pravomoci - volbou tří teček ... zvolte Upravit.

  1. Vyberte / zafiltrujte pravomoc, ke které budete přiřazovat zaměstnance a zvolte tlačítko Nastavit.
  2. Přidejte skupinu zaměstnanců nebo jednotlivě vložte zaměstnance, vůči kterým bude pravomoc uplatňována.
  3. Seznam zaměstnanců můžete také vytvořit dle pracovních pozic pomocí tlačítka Všichni podřízení.


Jak hodnotíte článek?