Štítky pro šablony - personalistika

Změníl(a) - Lucie Mácová

Seznam nejčastěji používaných štítků s vysvětlením:

Poř. číslo

Popis

Štítek

1

Datum vzniku poměru

{SMLOUVAOD}

2

Datum nástupu

{SMLOUVANASTUP}

3

Ukončení poměru

{SMLOUVADO}

4

Způsob ukončení pracovního poměru

{SMLOUVAZPUSOBUKONCENI}

5

Datum podpisu smlouvy

{SMLOUVAPODPIS}

6

Trvání poměru doba určitá/neurčitá

{SMLOUVADOBAURCITANEURCITA}

7

Datum do trvání doby určité

{SMLOUVADOBAURCITADO}

8

Osobní číslo

{SMLOUVAOSOBNICISLO}

9

Limit přesčasů za rok

{SMLOUVAPRESCASLIMIT}

10

Zkušební doba ano/ne

{SMLOUVAZKUSDOBA}

11

Konec zkušební doby

{SMLOUVAZKUSDOBAKONEC}

12

Konec adaptačního procesu

{SMLOUVAADAPTACEKONEC}

13

Adaptační výsledek

{SMLOUVAADAPTACEVYSLEDEK}

14

Titul před

{OSOBATITULPRED}

15

Titul za

{OSOBATITULZA}

16

Jméno

{OSOBAJMENO}

17

Příjmení

{OSOBAPRIJMENI}

18

Rodné číslo

{OSOBARC}

19

Datum narození

{OSOBADATUMNAROZENI}

20

Místo narození

{OSOBAMISTONAROZENI}

21

Rodné příjmení

{OSOBARODNEJMENO}

22

Pohlaví

{OSOBAPOHLAVI}

23

U firmy od

{OSOBAUFIRMYOD}

24

Příjmení Jméno Titul

{OSOBAPRIJMENIJMENOSTITULY}

25

Jméno Příjmení Titul

{OSOBAJMENOPRIJMENISTITULY}

26

Číslo občanského průkazu

{OPCISLO}

27

OP vydal

{OPVYDAL}

28

OP platí od

{OPPLATIOD}

29

OP platí do

{OPPLATIDO}

30

Pas -číslo

{PASCISLO}

31

Pas - vydal

{PASVYDAL}

32

Pas - platí od

{PASPLATIOD}

33

Pas - platí do

{PASPLATIDO}

34

Trvalá adresa - ulice

{ADRESAULICE}

35

Trvalá adresa - číslo popisné

{ADRESACISLODOMOVNI}

36

Trvalá adresa - číslo orientační

{ADRESACISLOORIENTACNI}

37

Trvalá adresa - popisné/orientační

{ADRESACISLO}

38

Trvalá adresa -část obce

{ADRESACASTOBCE}

39

Trvalá adresa - obec

{ADRESAOBEC}

40

Trvalá adresa - pošta

{ADRESAPOSTA}

41

Trvalá adresa - PSČ

{ADRESAPSC}

42

Trvalá adresa kompletní

{ADRESATRVALA}

43

Trvalá adresa -stát

{ADRESASTAT}

44

Osoba - telefon. Obsahuje primární telefon, pokud není definován, obsahuje služební pevné linky, pokud nejsou definovány, obsahuje soukromé pevné linky, pokud jsou definovány

{OSOBATELEFON}

45

Osoba - primární telefon=telefon uživatele, zadaný v kartě přístupu na portál.

{OSOBAPRIMARNITELEFON}

46

Osoba - služební telefon. Všechny nearchivní služební pevné linky z Kontakty osoby, oddělené čárkou

{OSOBASLUZEBNITELEFON}

47

Osoba - soukromý telefon. Všechny nearchivní soukromé pevné linky z Kontakty osoby, oddělené čárkou

{OSOBASOUKROMYTELEFON}

48

Osoba - mobil. Služební mobil(y) z Kontakty osoby. Pokud neexistuje služební, obsahuje soukromý mobil(y), pokud existuje

{OSOBAMOBIL}

49

Osoba - služební mobil. Všechny nearchivní služební mobily z Kontakty osoby, oddělené čárkou

{OSOBASLUZEBNIMOBIL}

50

Osoba - soukromý mobil. Všechny nearchivní soukromé mobily z Kontakty osoby, oddělené čárkou

{OSOBASOUKROMYMOBIL}

51

E-mail osoby. Pokud není definován primární e-mail uživatele, obsahuje služební email(y) z Kontakty osoby. Pokud neexistuje služební, obsahuje soukromý email(y), pokud je definován.

{OSOBAMAIL}

52

Primární e-mail osoby = e-mail uživatele, zadaný v kartě přístupu na portál

{OSOBAPRIMARNIMAIL}

53

Osoba - služební e-mail. Všechny nearchivní služební e-maily z Kontakty osoby, oddělené čárkou

{OSOBASLUZEBNIMAIL}

54

Osoba - soukromý e-mail. Všechny nearchivní soukromé e-maily z Kontakty osoby, oddělené čárkou.

{OSOBASOUKROMYMAIL}

55

Kontaktní adresa - ulice

{KONTAKTULICE}

56

Kontaktní adresa - číslo popisné

{KONTAKTCISLODOMOVNI}

57

Kontaktní adresa - číslo orientační

{KONTAKTCISLOORIENTACNI}

58

Kontaktní adresa - část obce

{KONTAKTCASTOBCE}

59

Kontaktní adresa - obec

{KONTAKTOBEC}

60

Kontaktní adresa - pošta

{KONTAKTPOSTA}

61

Kontaktní adresa - PSČ

{KONTAKTPSC}

62

Kontaktní adresa - stát

{KONTAKTSTAT}

63

Kontaktní adresa - popisné/orientační

{KONTAKTCISLO}

64

Kontaktní adresa kompletní

{KONTAKTADRESA}

65

Zaměstnavatel

{SPOLNAZEV}

66

Zaměstnavatel IČO

{SPOLICO}

67

Zaměstnavatel DIČ

{SPOLDIC}

68

Zaměstnavatel - zápis v OR

{SPOLZAPISVOR}

69

Zaměstnavatel - ulice

{SPOLULICE}

70

Zaměstnavatel - číslo popisné

{SPOLCISLODOMOVNI}

71

Zaměstnavatel - číslo orientační

{SPOLCISLOORIENTACNI}

72

Zaměstnavatel - část obce

{SPOLCASTOBCE}

73

Zaměstnavatel - obec

{SPOLOBEC}

74

Zaměstnavatel - pošta

{SPOLPOSTA}

75

Zaměstnavatel - PSČ

{SPOLPSC}

76

Zaměstnavatel - stát

{SPOLSTAT}

77

Zaměstnavatel - popisné/orientační

{SPOLCISLO}

78

Změna pracovní pozice platí od

{POZICEOD}

79

Název vzorové pozice

{PRACPOZICETYP}

80

Název pracovní pozice (u HPP)

{PRACPOZICE}

81

Název pracovní pozice - vizitka

{PRACPOZICEVIZITKA}

82

Název pracovní pozice - AJ

{PRACPOZICEANGLICKY}

83

Název pracovní pozice (u DoPP)

{DOPPPOZICE}

84

Dohodnutá práce (u DoPP); Popis činnosti na aktuální pozici (u HPP)

{POPISPRACE}

85

Pravidelné pracoviště

{PRAVIDELNEPRACOVISTE}

86

Místo výkonu práce

{MISTOVYKONUPRACE}

87

Nákladové středisko - zkratka

{NAKLSTREDISKOZKR}

88

Nákladové středisko - název

{NAKLSTREDISKO}

89

Oddělení - číslo

{ODDELENIZKR}

90

Oddělení - název

{ODDELENI}

91

Pobočka - název

{POBOCKAULICE}

92

Pobočka - číslo popisné

{POBOCKACISLODOMOVNI}

93

Pobočka - číslo orientační

{POBOCKACISLOORIENTACNI}

94

Pobočka - část obce

{POBOCKACASTOBCE}

95

Pobočka - obec

{POBOCKAOBEC}

96

Pobočka - pošta

{POBOCKAPOSTA}

97

Pobočka - PSČ

{POBOCKAPSC}

98

Pobočka - popisné/orientační

{POBOCKACISLO}

99

Pobočka - stát

{POBOCKASTAT}

100

Aktuální datum

{AKTUALNIDATUM}

101

Dohodnutý rozsah práce u DoPP

{POPISPRACOVNIDOBY}

102

Dohodnutý způsob odměny u DoPP

{POPISODMENOVANI}

103

Měna proplácení mzdy

{MZDAMENA}

104

Způsob vyplácení

{SMLOUVAZPUSOBVYPLACENI}

105

HR manažer

{HRMANAGER}

106

HR manažer - pozice

{HRMANAGERPOZICE}

107

Druh smlouvy

{DRUHSMLOUVY}

108

Nadřízený

{PRIMYNADRIZENY}

109

Osobní číslo nadřízeného

{SSOPRIMYNADRIZENY}

110

Týdenní úvazek

{HODINTYDNE}

111

Název rozvrhu směn

{NAZEVROZVRHUSMEN}

112

Směnnost

{SMENNOST}

113

Občanství

{OBCANSTVI}

114

Tarif

{TARIF}

115

Tarifní tabulka

{TARIFNITABULKA}

116

Název zdravotní pojišťovny

{ZDRAVOTNIPOJISTOVNA}

117

Kód zdravotní pojišťovny

{ZDRAVOTNIPOJISTOVNAKOD}

118

Bankovní účet pro mzdy

{BANKOVNIUCET}

119

Bankovní účet pro mzdy - IBAN a BIC

{IBANBIC}

120

Druh základní mzdy (měsíční, hodinová, ostatní)

{DRUHZAKLADNIMZDY}

121

Forma výplatního lístku

{FORMAVYPLATNIHOLISTKU}

122

Základní mzda (název zákl. položky odměňování)

{ZAKLADNIMZDA}

123

Platnost odměňování od

{ODMENOVANIPLATIOD}

124

Základní položka - výše

{ZAKLADNIPOLOZKAODMENY}

125

Základní položka - výše při plném úvazku

{ZAKLADNIPOLOZKAODMENYPLNYUVAZEK}

126

Kategorie

{PRACOVNIKATEGORIENAZEV}

127

Denní úvazek

{DENNIUVAZEK}

128

Identifikační čip - používán od

{CHIPPOUZIVANOD}

129

Identifikační čip - ID

{CHIPID}

130

Identifikační čip - pořadové číslo

{CHIPPORADOVECISLO}

131

Uživatelské údaje dle zákazníka


Jak hodnotíte článek?