Limit stravného pro zaměstnance

Změníl(a) - Lucie Mácová

Hlídání limitu stravného pro zaměstnance

Od roku 2024 dochází ke změně daňově uznatelných výdajů u stravenek/paušálů. Je stanoven limit pro osvobození od daně u poskytnutého jídla (stravenky, paušálu) na hodnotu 116,20 Kč za den (70% hodnoty tuzemského stravného za cestu 5-12 hodin).

• do číselníku mzdových období (Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy / Mzdová období) byl pro rok 2024 a další přidán nový limit „Hranice příspěvku zaměstnavatele na stravování osvobozený od daně“ s částkou 116,20 Kč (nastavení je v detailu období v záložce Sazby daní);

• byla zavedena nová typová mzdová složka pro „dodanění“ příspěvku na stravné nad limit s názvem „Zvýšení daně a pojistného příspěvkem na stravování“ (typ = 231), která má nastaveno, že navyšuje SP, ZP a daně;

• při výpočtu mezd došlo k úpravě vyhodnocení stravenek, kde se od roku 2024 hlídá limit hranice příspěvku zaměstnavatele a při překročení limitu se zapisuje do nové typové složky „Zvýšení daně a pojistného příspěvkem na stravování“.

Upozornění pro zákazníky, kteří používají svoje vytvořené položky pro stravenky (nebo paušál): musíte si vytvořit svoji mzdovou složku pro zvýšení daně a pojistného příspěvkem na stravování a nastavit vzorec a započitatelnost do základů SP, ZP a daně. Ve vzorci si nastavte výpočet stejný jako u složky pro stravenku (paušál) s tím, že zde bude uvedena částka nad limit stanovený zákonem. A musíte si zajistit import dnů do nové složky stejně, jak si zajišťují import do složek pro stravenky (paušál).


Jak hodnotíte článek?