Používání vícejazyčného prostředí

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Každému zaměstnanci lze individuálně nastavit, ve kterém jazyce se mu bude zobrazovat uživatelské rozhraní. Po přihlášení program zjistí, jaký jazyk je nastaven pro daného zaměstnance a v něm se zobrazí uživatelské rozhraní.

Program je dodáván ve dvou jazykových verzích - v češtině a v angličtině. V případě potřeby je možné dohodnout vytvoření další jazykové verze.

Zaměstnanec se může dočasně přepnout do jiného jazyka, nebo si může svůj výchozí jazyk změnit.

Vícejazyčnost má některá omezení, se kterými je potřeba počítat v provozu:

Jazyk číselníků

Zobrazování v jiném jazyce se týká pouze statických textů v uživatelském rozhraní, nikoliv dat zadávaných uživatelem. To může mít dopad na výběr položek z číselníků: pokud máte uživatelské rozhraní přepnuto do angličtiny a obsahy číselníků udržujete v češtině, budou se nabídky zobrazovat v češtině.

Na to je potřeba myslet při správě číselníků a udržovat je např. dvojjazyčně tam, kde je to nezbytné. Složka docházky může být nazvána: "Přesčas / Overtime"

Jazyk e-mailů

Program v některých situacích může zaměstnancům rozesílat e-maily s různým sdělením. V jakém jazyce bude toto sdělení, záleží na konkrétní situaci, za které e-mail vzniká.

Většina e-mailů, jejichž obsah generuje přímo program - např. různé výzvy ke schválení a žádosti, se překládají do jazyka, který má nastaven příjemce mailu.

U mailů, jejichž sdělení se vytváří na základě nějaké šablony, se překlad neprovádí a použije se text uvedený v šabloně. V takovém případě je potřeba s tím počítat a text šablony udržovat např. dvojjazyčně.

E-maily, jejichž obsah píše sám odesílatel, se nepřekládají a záleží na autorovi, jak je napíše.

Jazyk nástupního dotazníku

Pokud je používán online osobní dotazník pro nastupující zaměstnance, program nemusí mít informaci, v jakém jazyce uchazeč komunikuje (nemusí být ještě v evidenci). Osobní dotazník je proto odesílán v češtině, ale uchazeč, který jej vyplňuje, si jej může přepnout do jiného jazyka.

Jazyk uživatelských údajů

Program umožňuje rozšiřovat datové položky o tzv. uživatelské údaje, které se přidají do formulářů nebo seznamů. Názvy těchto přidaných údajů nejsou překládány a zobrazují se tak, jak jsou definovány uživatelem.

Jazyk přihlašovací stránky

Jelikož přihlašovací stránka neví, s kým má tu čest, nedokáže určit, v jakém jazyce má komunikovat. Zobrazí se proto v jazyce, který je pro ni nastaven jako výchozí - obvykle čeština. Pokud by se stalo, že se netrefí jazyk srozumitelný danému zaměstnanci, je na ní umístěn přepínač jazyků, kterým se může zaměstnanec přepnout do jiného jazyka. To může být užitečné zejména pokud přihlašovací stránka sděluje informace o nějakém nestandardním stavu (zaslání nového hesla na e-mail a podobně).

Související články

Další informace o možnostech lokalizací, naleznete v samostatných článcích v příručce Správa plusPortalu. Je zde popsáno zejména:


Jak hodnotíte článek?