Ukončení poměru

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Ukončení pracovního poměru se provádí v osobní kartě zaměstnance a podobně jako u změn souvisejících se změnou smlouvy se provede nejdříve příprava a následně, jakmile to nastane, se ukončení potvrdí. Zaměstnanec zůstává v evidenci mezi bývalými zaměstnanci. Ukončení poměru lze vzít kdykoliv zpět. Postup provedení ukončení poměru závisí na důvodech:

  1. Vyhledejte osobní kartu zaměstnance, kterému potřebujete ukončit poměr.
  2. Otevřete záložku Pracovní poměr. V její první sekci Pracovní smlouva, klikněte na odkaz Připravit ukončení. Do záložky přibyde nová sekce Ukončení poměru, kde vyplníte vše potřebné.
Další možností, jak ukončit pracovní poměr, je po vyhledání osobní karty zaměstnance použít tlačítko Připravit pod fotkou zaměstnance. S jeho využitím bude ihned přesměrováni do sekce Ukončení poměru.
  1. Z nabídky možných důvodů vyberte ten, který odpovídá situaci (např. "Zrušení PP výpovědí, podanou zaměstnancem § 50"). Vedle tohoto "legislativního" důvodu můžete zvolit ještě upřesnění dle interní klasifikace (tu si můžete nastavit v číselníku Interní důvody ukončení pracovního poměru).
  2. Vyplňte datum ukončení pracovního poměru a případně další údaje, které program vyžaduje v závislosti na zvoleném důvodu ukončení poměru (datum doručení výpovědi, parametry výpovědní lhůty...).
  3. V případě potřeby můžete označit, zda má program po ukončení poměru připravit navazující pracovní poměr - např. když zaměstnanec odchází do důchodu, ale bude dále pracovat "na dohodu".
  4. Dále můžete zvolit, co se má stát s pracovní pozicí zaměstnance po odchodu, zda má být řešeno odstupné, zda požadovat výstupní lék. prohlídku (pokud používáte modul Lékařské prohlídky).
  5. Zvolte, jakým kódem bude ukončení poměru hlášeno zdravotní pojišťovně.
  6. Nakonec celou přípravu odchodu uložte. V této chvíli ještě zaměstnanec zůstává v evidenci, jako aktivní zaměstnanec, protože odchod je pouze připraven. V osobní kartě se pod fotografií zobrazuje stav pracovního poměru jako aktivní, ale současně je zde zobrazena informace, že je připraveno ukončení daného pracovního poměru. Jsou zde také tlačítka pro Potvrzení ukončení nebo Stornování přípravy odchodu pomocí tlačítka Vrátit. Použijte tlačítko podle toho, co nastane.
Při potvrzení ukončení pracovního poměru se automaticky zaznamená záznam v sekci Evidenční stav v kartě zaměstnance (pouze u typu poměru u kterého se evidenční stav sleduje). Důvodem vyřazení z evidenčního stavu je Ukončení poměru. Proto nedělejte vyřazení z evidenčního stavu ručně.


Jak hodnotíte článek?