Vyhledání karty zaměstnance

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Osobní karty všech zaměstnanců jsou dostupné v kartotéce, která je reprezentována stránkou, do níž se lze dostat např. z hlavního menu položkami:

Zaměstnanci / HR panel.

Na stránce se nachází panel pro snadné vyhledání karty zaměstnance:

Potřebujete-li otevřít kartu do které jste nedávno nahlíželi, bude zobrazena v seznamu naposled otevřených karet a stačí na ni kliknout.

Potřebujete-li jinou kartu, zadejte do našeptávače pro výběr zaměstnance část příjmení nebo část jména nebo osobní číslo nebo zkratku typu poměru nebo název pracovní pozice hledaného zaměstnance. Našeptávač nabídne zaměstnance, kteří podmínce vyhovují a kliknutím na některého z nich otevřete jeho kartu.

Vyhledávač je pro rychlejší reakci omezen na určitou část kartotéky - na obrázku výše je právě nastaven k prohledání evidence pouze aktivních zaměstnanců. Potřebujete-li kartu bývalého zaměstnance, přepněte filtr na požadovanou část kartotéky - kliknutím na odkaz.

Přechod mezi kartami

Vyhledat a otevřít kartu zaměstnance můžete také v situaci, kdy máte otevřenou kartu jiného zaměstnance, aniž by bylo nutné se vracet na začátek kartotéky. V každé osobní kartě zaměstnance můžete kliknout na jeho jméno a tím se zobrazí našeptávač pro vyhledání karty jiného zaměstnance. Postup jeho použití je stejný jako je v postupu popsaný výše.


Jak hodnotíte článek?