Nastavení jazyka přihlašovací stránky

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Nastavení jazyka, ve kterém se zobrazí přihlašovací stránka pro nepřihlášeného zaměstnance, je určeno v konfiguračním souboru plusPortalu web.config. Soubor je součástí adresáře, ve kterém je plusPortal instalován na web serveru. (Obvykle se jedná o cestu C:/inetpub/wwwroot/plusportal/web.config na disku počítače, kde je plusPortal umístěn)

Konfigurační soubor je soubor ve formátu XML. Nastavení jazyka přihlašovací stránky je v následujícím elementu:

<?xml version="1.0"?>
<configuration>
<appSettings>
<add key="DefaultLanguage" value="cs-CZ.xml"/>
</appSettings>
</configuration>

Hodnota parametru value musí odpovídat názvu souboru, který obsahuje lokalizované texty pro daný jazyk a který je umístěn ve složce App_Language, která je součástí webu plusPortal na web serveru.


Jak hodnotíte článek?