Hodnocení kolegy, nadřízeného

Personalista připraví hodnocení, vytvoří hodnoticí formulář a nastaví, kdo koho bude hodnotit. I řadový zaměstnanec může vystupovat v roli hodnotitele a hodnotit své kolegy i nadřízené.

Potřebná oprávnění
Hodnotit je možné pouze tehdy, pokud jsou uživateli přidělena příslušná oprávnění v sadě práv Hodnocení / Hodnocení / ...... .
  1. Jděte přes menu na Hodnocení / Hodnocení.
  2. Zobrazí se Vám informace o zpracování konkrétního hodnocení a odkazy se jmény zaměstnanců, které máte hodnotit.
  3. Zvolte zaměstnance a vytvořte pro něj formulář tím, že kliknete na tlačítko Vytvořit formulář (ten se vytvoří automaticky podle předlohy, kterou již dříve definoval personalista).
  4. Ve formuláři vyplňte postupně všechny oddíly. Věnujte pozornost tomu, jakou stupnici hodnocení má ten který oddíl.
Formulář můžete uložit jako rozpracovaný a pokračovat na jeho vyplnění později.
  1. Po vyplnění formuláře potvrďte Odeslat jako hotové.
  2. Hodnocení je postoupeno personalistovi k dalšímu zpracování.

Pokud je formulář odeslán jako hotový, není již možnost do formuláře zasahovat. Pokud k tomuto došlo omylem nebo předčasně, může hodnotitel kontaktovat personalistu (osobně, telefonicky, e-mailem). Personalista má právo formulář znovu otevřít a nabídnout ho hodnotiteli pro provedení úprav.


Jak hodnotíte článek?