Pravděpodobný PHV

Změníl(a) - Lucie Mácová

U smluv zaměstnanců, kteří v předcházejícím rozhodném období (čtvrtletí) neodpracují alespoň 21 dnů (dlouhodobá nemoc, rodičovská, OPP) a u nových smluv, je vypočítán pravděpodobný PHV.

Pravděpodobný PHV se vždy počítá výhradně z položek uvedených na záložce Odměňování v kartě zaměstnance. Nikdy se nepočítá z mezd.
Výpočet u smlouvy s měsíční mzdou:
  1. Nejprve se stanoví rozhodné období. Pokud se jedná o novou smlouvu, tak je rozhodným obdobím měsíc a rok výpočtu. Pokud se nejedná o novou smlouvu, tak je rozhodným obdobím předchozí čtvrtletí (samozřejmě s ohledem na trvání pracovního poměru).
  2. Za rozhodné období se sečtou částky měsíční mzdy včetně částek dalších položek odměňování vstupujících do výpočtu pravděpodobného PHV.

Pokud je například základní měsíční mzda v rozhodném období 40 000,- a dále má zaměstnanec další položku odměňování vstupující do výpočtu pravděpodobného PHV ve výši 1 000,- tak základem pro výpočet pravděpodobného PHV je 123 000,-.

  1. K výše uvedené částce se připočtou případné odměny za více čtvrtletí.
  2. Následně proběhne součet hodin fondu včetně svátků za celé rozhodné období.
  3. Celková částka (z bodů 2 a 3) se porovná s celkovým součtem hodin fondu včetně svátků a výsledkem je pravděpodobný PHV.
 Výpočet u smlouvy s hodinovou mzdou:

K poslednímu měsíci rozhodného období se vezme hodinová mzda základního odměňování a případné částky z dalších položek odměňování a součet těchto položek je hodnotou pravděpodobného PHV.

V případě, že zaměstnavatel uplatňuje odlišný výpočet pravděpodobného PHV, je umožněn ruční přepis pravděpodobného PHV.

Pro novou smlouvu program vypočítá PHV až ve mzdovém období shodném s měsícem nástupu (např. nástup 1.5.2022, PHV je možné vypočítat až v aktuálním mzdovém období 5/2022). K výpočtu nedojde automaticky, ale je třeba v kartě zaměstnance / záložka Zpracování mzdy / sekce PHV, zvolit volbu Přepočítat, pak dojde k výpočtu pravděpodobného PHV (dle popisu výše).V případě, že v kartě zaměstnance u smlouvy není vypočítaný PHV a při výpočtu mzdy jsou ve mzdě složky, ve kterých je používán výpočet na základě PHV, tak program zobrazí upozornění, ale mzda půjde uzamknout:

 

 

U nových zaměstnanců dochází v průběhu čtvrtletí nástupu k přepočtu PHV při uzávěrce mzdového období. Pokud je odpracováno 21 dnů dojde k automatickému výpočtu PHV ze skutečných příjmů.
V případě, že není využíván výpočet v programu a PHV je zadán ručně, nedojde v průběhu čtvrtletí nástupu k přepočtu PHV.


Jak hodnotíte článek?