Hodnocení podřízených

Jedním z úkolů vedoucího pracovníka je provádění samotného hodnocení. Vedoucí pracovník tedy vystupuje v roli hodnotitele. Má za úkol sbírat informace o zaměstnanci pro jeho hodnocení, vyplňovat hodnoticí formuláře, případně provádět hodnoticí pohovory se zaměstnanci. Dále může stanovovat cíle hodnoceného zaměstnance pro další období. Vedoucí má také přístup k archivu všech hodnocení a výsledků svých podřízených.

Potřebná oprávnění
Hodnotit, vytvářet formuláře a nastavovat cíle je možné pouze tehdy, pokud jsou uživateli přidělena příslušná oprávnění v sadě práv Hodnocení / Hodnocení, Hodnocení podřízených, Cíle pro hodnocení.
  1. Z menu vyberte Hodnocení / Hodnocení podřízených.
  2. Zobrazí se Vám informace o zpracování konkrétního hodnocení a odkazy se jmény zaměstnanců, které máte hodnotit.
  3. Zvolte zaměstnance a vytvořte pro něj formulář tím, že kliknete na tlačítko Vytvořit formulář (ten se vytvoří automaticky podle předlohy, kterou již dříve definoval personalista).
  4. Ve formuláři si můžete v levé části přes záložku Klíčové události zobrazit dříve zaznamenané události, které vám mohou být užitečným podkladem pro hodnocení.
  5. Ve formuláři vyplňte postupně všechny oddíly. Věnujte pozornost tomu, jakou stupnici hodnocení má ten který oddíl.
Formulář můžete uložit jako rozpracovaný a pokračovat v jeho vyplňování později.
  1. Se zaměstnancem stanovte cíle pro další hodnoticí období a odešlete formulář jako hotový personalistovi k dalšímu zpracování.
  2. Pokud uznáte za vhodné, můžete formulář zpřístupnit zaměstnanci pomocí zatržítka Zpřístupnit zaměstnanci.
Talent management: v levé postranní části formuláře může vedoucímu pracovníkovi nabídnout možnost nahlédnutí do oblasti nástupnictví. Talent management umožňuje evidovat ke každému zaměstnanci zvlášť jeho identifikovaný talent zaměstnance, retenční rizika a případně definovat další údaje související s touto oblastí. Tato funkce nabízí monitorování nástupnictví na konkrétní vzorovou pozici bez vazby na konkrétní pracovní místo. Údaje v "Talent managementu“ lze upravit napřímo v hodnoticím formuláři anebo jsou tyto údaje již evidované u hodnoticího zaměstnance přímo v jeho osobní Kartě zaměstnance (Zaměstnanci / HR panel / Karta zaměstnance / záložka Talent management).


Jak hodnotíte článek?